Modlitby pod otevřeným nebem

Modlitby pod otevřeným nebem

5 dní

Ježíš se prohlásil za něco více než za proroka, mistra, politického osvoboditele nebo krále. Prohlásil, že je mostem mezi nebem a zemí, spojnicí mezi Bohem a člověkem, portálem, který Bůh na zemi otevřel, aby nám dal přímý přístup do nebeských oblastí.

Autor

Chtěli bychom poděkovat CfaN Christ For All Nations za poskytnutí tohoto plánu. Další informace naleznete na adrese:  https://www.cfan.eu/cs/misijni-organizace-reinharda-bonnkeho-a-daniela-kolendy

O vydavateli