Exil: Cesta tam a zpět

Exil: Cesta tam a zpět

Před králem
Otázky:


1. Jak Bůh Nehemiášovi pomohl?


2. Modlitbě zaznamenané ve verši 4 se někdy říká Střelná. Proč?


3. V čem je nám Nehemiáš příkladem v plánování?
Finále


Z této částečky navrácených Židů vznikla skupina žijící na svém území až do dob Pána Ježíše Krista. Po smrti Kristově byl v roce 70 po Kristu zničen chrám v Jeruzalémě a v roce 123 po Kristu byl Izrael definitivně srovnán se zemí. 


Židé byli rozehnáni na dalších téměř 2 000 let opět do exilu po celém světě. A teprve v roce 1947 vzniká židovský stát Izrael, o kterém denně čtete ve zprávách. Do něj se v současnosti vracejí Židé z celého světa. Příběh se jakoby opakuje.

O tomto plánu

Exil: Cesta tam a zpět

Čtením plánu se dostaneš na cestu do zajetí izraelského národa. Chvíli tam pobudeš s Ester a Danielem. A nakonec se s Nehemjášem dostaneš zpět domů. Proč byl Izrael vystěhován? Co to znamená dnes pro tebe?

Děkujeme Dorostové unii, z. s. za poskytnutí tohoto plánu. Pro více informací navštivte: https://www.dorostovaunie.cz/

O vydavateli

YouVersion používá soubory cookie adaptované na vaše potřeby. Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie, jak je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů