Ochrana soukromí YouVersion

Naposledy revidováno dne 7/16/2012


Podmínky ochrany osobních údajů byly přeloženy do vašeho jazyka, pro vaše pohodlí. Avšak Life.Church nebere žádnou odpovědnost za přesnost totoho překladu. V případě jakýchkoli nesrovnalostí mezi překladem a anglickým originálem, vždy má originál vyšší prioritu.


YouVersion, webové stránky i aplikace vlastněné a provozované společností Life.Church jsou si vědomy toho, že máte zájem vědět, jaké informace jsou o vašich zařízeních a účtech používány a shromažďovány. Doufáme, že následující prohlášení vám pomůže pochopit jak bude YouVersion shromažďovat, používat a chránit informace vámi poskytnuté na našich stránkách nebo v aplikaci.

Co shromažďujeme a jak to používáme

 • Informace, které poskytujete

  Když si zaregistrujete účet u YouVersion, nebo u jiné služby Life.Church, která vyžaduje registraci, žádáme vás o osobní informace (jako vaše jméno, email a heslo k účtu). Můžeme kombinovat informace, které jste poskytli pod svým účtem s informacemi z jiných služeb Life.Church nebo s třetími stranami, abychom vám poskytli lepší zážitky a zlepšili kvalitu poskytovaných služeb. U některých služeb vám můžeme umožnit odhlásit se z kombinování těchto informací.

 • Jedinečné identifikační číslo (ID) zařízení a GPS lokace.

  Když využíváte aplikaci YouVersion Bible, můžeme shromažďovat vaše identifikační číslo zařízení (ID) a/nebo IP adresu a/nebo GPS umístění. Tuto informaci používáme k tomu, abychom vám zajistili služby přímo pro vás. Tyto informace jsou shromažďovány za účelem zjištění souhrnného počtu zařízení, využívajících naše služby nebo jejich části, ke sledování celkového využití, k analýze dat a efektivnější komunikaci s vámi. Můžeme kombinovat tyto informace s informacemi třetích stran, abychom vám poskytli lepší zážitky a zlepšili kvalitu poskytovaných služeb. Nesdílíme žádné vaše osobní informace s třetími stranami v souvislosti s vašim ID číslem nebo GPS umístěním bez vašeho výslovného souhlasu.

 • Life.Church cookies

  Když navštívíte webové stránky www.bible.com, můžeme na vaše zařízení poslat jednu nebo více cookies, proto aby bylo možné identifikovat váš prohlížeč. (cookiee jsou zjednodušeně malé textové soubory, obsahující řetězec znaků.) Přijetím našich cookies vám umožňujme zachovat vaše uživatelské nastavení. Přestože většina prohlížečů cookies akceptuje již ve výchozím nastavení, můžete nastavit váš prohlížeč tak, aby odmítal všechny cookies, nebo aby vás upozornil, když vám nějaká cookies posílá. Některé funkce a službyYouVersion nemusí fungovat správně v případě, že cookies zakážete.

 • Přihlašovací informace

  Při použití YouVersion, naše servery automaticky zaznamenávají informace, které váš prohlížeč odešle, v případě, že navštívíte některou z našich webových stránek. Tyto serverové záznamy mohou obsahovat informace jako je váš webový požadavek, IP adresa, typ a jazyk prohlížeče, který využíváte, datum a čas vašeho požadavku a jeden nebo více souborů cookie, které mohou jednoznačně identifikovat váš prohlížeč.

 • Uživatelská komunikace

  Osobní informace nebo žádosti, které odesíláte prostřednictvím webových stránekwww.bible.com/live budou zasílány správci. Administrátor a / nebo jeden z členů skupiny správců budou mít přístup k těmto informacím. Při odeslání e-mailu nebo jiné komunikace na jakékoli stránky vlastněné společností Life.Church, můžeme uchovávat tato sdělení za účelem zpracování vašich dotazů, odpovědí na vaše požadavky a zlepšování našich služeb.

 • Webové stránky třetích stran

  Tyto Zásady ochrany soukromí se vztahují pouze na stránky a aplikace, které jsou vlastněny a provozovány společností Life.Church. Life.Church nemůže regulovat činnost a obsah jiných stránek propojených v rámci různých našich webových stránek a služeb. Tyto stránky mohou umístit své vlastní soubory cookie nebo jiné soubory na vašem počítači, a dále shromažďovat data nebo získávat vaše osobní informace. Měli byste se seznámit s jejich Zásadami ochrany osobních údajů, měli byste se rozhodnout navštívit jejich stránky.

Jak používáme vaše informace?

Když se zaregistrujete pro konkrétní službu, která vyžaduje registraci, žádáme vás o poskytnutí osobních údajů. Pokud bude společnost Life.Church chtít použít tyto informace způsobem, který se liší od účelu, pro který byly shromážděny, pak se vás zeptáme na souhlas s takovým využitím. Můžete odmítnout poskytovat osobní údaje pro kteroukoliv z našich služeb, v tomto případě ale nemusíme být schopni poskytovat vám tyto služby.

Jak chráníme vaše informace?

Life.Church nesdílí vaše osobní informace s ostatními institucemi mimo Life.Church bez vašeho zvláštního souhlasu. Life.Church může sdílet vaše osobní údaje pouze v případě, že má dobré důvody, že přístup, použití, uchování nebo zveřejnění takových informací je odůvodnitelně nezbytné, pro to aby (a) splňovala platné zákony, nařízení, zákonné procesy či vládní požadavky, (b ) prosazovala podmínky použití, včetně vyšetřování možného porušení této smlouvy, (c) zjištění, zabránění nebo jinému způsobu podvodu, bezpečnostních nebo technických problémů, nebo (d) ochraně proti hrozící újmě práv na majetku nebo bezpečnosti Life.Church , jejich uživatelů nebo veřejnosti, jak je požadováno nebo povoleno zákonem. Life.Church přijímá příslušná bezpečnostní opatření na ochranu před neoprávněným přístupem nebo neoprávněným úpravám, vyzrazení nebo zničení dat. včetně interní kontroly naší sbírky dat, skladování a zpracování postupů a bezpečnostních opatření, jakož i fyzických bezpečnostních opatření na ochranu proti neoprávněnému přístupu k systémům, které slouží k ukládání osobních údajů. Není-li výslovně získáno povolení od vás, Life.Church omezuje přístup k osobním informacím svým zaměstnancům, dodavatelům a agentům, kteří potřebují znát tyto informace k provozu, vývoji nebo zlepšování našich služeb. Tito jednotlivci jsou vázáni povinností mlčenlivosti a můžou být předmětem disciplinárního řízení, včetně ukončení spolupráce a trestního stíhání, pokud se jim nebudou plnit tyto závazky.

Integrita dat

Life.Church přezkoumává naše datové soubory, úložiště a procesní praxi tak, aby bylo zajištěno to, že pouze shromažďujeme, uchováváme a zpracováváme osobní informace, které jsou potřebné k poskytování a zlepšování našich služeb. Podnikáme odpovědné kroky, aby bylo zajištěno, že osobní informace, které zpracováváme jsou přesné, úplné a aktuální. Jsme ovšem závislý na našich uživatelích, kteří v případě nutnosti aktualizují nebo opravují své osobní informace.

Přístup a aktualizace osobních údajů

Při použití jakékoli služby Life.Church, se vám v dobré víře snažíme poskytnout přístup k vašim osobním údajům a opravit tyto údaje v případě, že jsou nepřesné nebo odstranit tyto údaje na požádání, jestliže to není jinak vyžadováno zachovat dle zákona, a nebo pro účely legitimních služeb. Žádáme jednotlivé uživatele, aby se identifikovali a v případě, že mají být požadované informace přístupné, byly opraveny nebo odstraněny před zpracováním těchto žádostí. Můžeme odmítnout zpracování žádostí, které jsou bezdůvodně opakované nebo soustavné, vyžadující nepřiměřené technické úsilí, ohrožují soukromí ostatních uživatelů, nebo by mohly být velmi nepraktické (například žádosti týkající se informací o umístění zálohovacích zařízení), nebo u nichž není přístup vyžadován. V každém případě, když poskytujeme přístup k informacím a jejich opravě, provádíme tuto službu zdarma, s výjimkou, pokud by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí. Některé z našich služeb mají různé postupy pro přístup, opravu nebo vymazání osobních údajů uživatelů.

Vymáhání

Life.Church pravidelně kontroluje dodržování těchto zásad ochrany soukromí. Po obdržení formální písemné stížnosti týkající se otázky ochrany soukromí, budeme kontaktovat dotčené uživatele ve vztahu k jeho nebo jejím obavám. Budeme spolupracovat s příslušnými regulačními orgány, včetně místních orgánů pro ochranu údajů, a řešit případné stížnosti týkající se předávání osobních údajů, které není možno vyřešit mezi Life.Church a jednotlivci.

Dotazy

Jakékoliv dotazy týkající se ochrany soukromí můžete směrovat na: legal@youversion.com