Exil: Cesta tam a zpět

Exil: Cesta tam a zpět

DEN 2 z 18

Severní Izrael jde do zajetí (-722)


V této kapitole máme svědectví o vzniku Samařanů. Často o nich čteme v Novém zákoně. Byli to míšenci ze Židů a pohanů, včetně smíchaného náboženství. Židé se jich stranili, ale Pán Ježíš s nimi rád mluvíval.Otázky:


1. Jak se jmenoval asyrský král? Jak dlouho dobýval Severní království?


2. Jaké modlářství páchal severní Izrael? (17:7-23)


3. Kdo obsadil Izraelskou zemi místo Židů?


4. Jaké náboženství vzniklo na vysídleném území?


5. Jak a čím se dnes může projevit naše (tvoje) odpadnutí od Boha a od Pána Ježíše Krista?

O tomto plánu

Exil: Cesta tam a zpět

Čtením plánu se dostaneš na cestu do zajetí izraelského národa. Chvíli tam pobudeš s Ester a Danielem. A nakonec se s Nehemjášem dostaneš zpět domů. Proč byl Izrael vystěhován? Co to znamená dnes pro tebe?

Děkujeme Dorostové unii, z. s. za poskytnutí tohoto plánu. Pro více informací navštivte: https://www.dorostovaunie.cz/

O vydavateli