Exil: Cesta tam a zpět

Exil: Cesta tam a zpět

DEN 6 z 18

První výklad snu Danielem
Otázky


1. Král vyzrál nad podvodnými vykladači snů. Jak to udělal?


2. Sen je poměrně složitý, zkus si jej namalovat.


3. Daniel si k úkolu domluvil pomoc. Jakou pomoc?


4. Co král udělal s Danielem?


5. Měl jsi někdy sen, který ti až zamotal hlavu? Může ti nějak pomoci zamotanou hlavu rozmotat tato kapitola?

Písmo

O tomto plánu

Exil: Cesta tam a zpět

Čtením plánu se dostaneš na cestu do zajetí izraelského národa. Chvíli tam pobudeš s Ester a Danielem. A nakonec se s Nehemjášem dostaneš zpět domů. Proč byl Izrael vystěhován? Co to znamená dnes pro tebe?

Děkujeme Dorostové unii, z. s. za poskytnutí tohoto plánu. Pro více informací navštivte: https://www.dorostovaunie.cz/

O vydavateli