O YouVersion

Význam

V dřívějších generacích měli lidé k Bibli velmi omezený přístup. Dnes to již neplatí. Nicméně, mnoho lidí, kteří mají přístup k Bibli, si myslí, že její poselství se nedá aplikovat na jejich životy. V tu samou dobu jsou tu další lidé, kteří věří, že existuje propojení mezi Biblí a jejich každodenními zkušenostmi.

Informační revoluce

Za poslední desetiletí Internet přinesl revoluci, která dala lidem obrovskou moc. S možností sdílení, přispívání, vysílání a komunikace, je velmi jednoduché vyjádřit zbytku světa, kým jsme a čemu věříme.

YouVersion

Již od svého počátku v roce 1996 má společenství Life Church za cíl vést lidi k tomu, aby se stali plně oddanými následovníky Ježíše Krista. Přitom jsme hledali nové způsoby, jak pomoci lidem zapojit Biblí do jejich každodenního života. Naše metody se v průběhu let měnily současně s tím, jak začleňovali různé technologie a strategie. Ale v jádru, naše zaměření zůstává stále podobné. Neustále se snažíme představovat a učit lidi, jak se Boží Slovo vztahuje na každého, bez ohledu na to, v jaké životní etapě zrovna jsou.

YouVersion představuje novou metu ve snaze LifeChurch. Nejen, že budujeme nástroje k ovlivnění světa použitím inovativních technologií. Mnohem důležitější je, že zapojujeme lidi do vztahu s Bohem, jak objevují význam Bible pro jejich životy.