Exil: Cesta tam a zpět

Exil: Cesta tam a zpět

DEN 4 z 18

Jižní království jde do zajetí (2. fáze)







Otázky:


1. Jak byl potrestán král Sidkijáš?


2. Kdo byl pověřen definitivním zničením Jeruzaléma? Jak to udělal?


3. Kdo v Jeruzalémě zůstal? Jak se jmenoval správce? A jak dopadl?


4. Co nám tato kapitola říká o Bohu, jeho soudech? Pro mě je tato kapitola velkým varováním. Čím je tato kapitola pro Tebe?

O tomto plánu

Exil: Cesta tam a zpět

Čtením plánu se dostaneš na cestu do zajetí izraelského národa. Chvíli tam pobudeš s Ester a Danielem. A nakonec se s Nehemjášem dostaneš zpět domů. Proč byl Izrael vystěhován? Co to znamená dnes pro tebe?

Děkujeme Dorostové unii, z. s. za poskytnutí tohoto plánu. Pro více informací navštivte: https://www.dorostovaunie.cz/

O vydavateli