Logo YouVersion
Ikona vyhledávání

Podmínky používání

Naposledy upraveno 2. dubna 2020

Jak je uvedeno v zásadách níže, váš vztah se službou YouVersion bude upraven v anglické jazykové verzi Ochrany soukromí a Podmínek používání. Zatímco anglická verze bude závazná, můžete také použít automatický překladový nástroj, jako je Google Translate pro prohlížení dokumentů ve vašem jazyce. Jakékoli další překladové revize budou zveřejněny na této stránce.


Přijetí těchto podmínek

Používáním webů, služeb a mobilních aplikací YouVersion (společně „YouVersion“), ať už jako host nebo registrovaný uživatel, přijímáte a souhlasíte s tím, že jsou těmito podmínkami vázány. Přečtěte si prosím pozorně tyto Podmínky předtím, než začnete používat YouVersion, stejně jako YouVersion ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami nebo se Zásadami ochrany osobních údajů YouVersion, nesmíte přistupovat ani používat YouVersion.

Změny podmínek

Služba YouVersion je nabízena prostřednictvím Life Covenant Church, Inc. ( "Life.Church", "my" nebo "nás"). Čas od času můžeme tyto podmínky přehodnotit nebo aktualizovat podle našeho vlastního uvážení. Jakékoliv změny jsou účinné ode dne jejich zveřejnění. Pokračováním používání YouVersion po zveřejnění revidovaných podmínek znamená, že tyto podmínky přijímáte a souhlasíte s nimi.

Pokud vám společnost YouVersion poskytla jiný překlad, než je anglická jazyková verze Podmínek používání, souhlasíte s tím, že překlad je poskytován pouze pro vaše pohodlí a že váš vztah s YouVersion bude upravovat anglická verze Podmínek používání. Pokud existuje rozpor mezi tím, co říká anglická jazyková verze Smluvních podmínek a překladem, má přednost anglická jazyková verze.

Změny v YouVersion

Přestože doufáme, že vám vždy nabídneme YouVersion a všechny jeho funkce, vyhrazujeme si právo změnit nebo přestat nabízet YouVersion nebo jakoukoli část nebo funkčnost YouVersion bez předchozího upozornění. Nebudeme odpovědní, pokud z jakéhokoli důvodu nebude kdykoli k dispozici celá vaše část nebo její část.

Informace o vás a vašem přístupu k YouVersion

Veškeré informace, které shromažďujeme na nebo prostřednictvím YouVersion, podléhají našim Zásadám ochrany osobních údajů. Používáním YouVersion souhlasíte se všemi kroky, které podnikneme v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů.

Povolené a nepovolené použití

YouVersion můžete používat v souladu s těmito Podmínkami pro osobní i nekomerční použití nebo pro interní použití vaší neziskové náboženské organizace. Všechna práva, která vám nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena společností Life.Church. Souhlasíte, že nejste povoleni, a nebudete používat YouVersion takto:

 • jakýmkoli způsobem, který porušuje federální, státní, místní nebo mezinárodní zákon nebo nařízení;
 • pro účely zneužívání, ublížení nebo pokusu o zneužívání nebo ublížení mladistvých jakýmkoli způsobem tím, že je vystavíte nevhodnému obsahu, požádáte o osobní informace nebo jinak;
 • vydávat se nebo se pokoušet se vydávat za jakoukoli společnost nebo osobu, včetně společnosti Life.Church nebo jiného uživatele společnosti YouVersion;
 • aby se zapojili do jakéhokoli jiného chování, které by podle nás mohlo poškodit Life.Church nebo uživatele YouVersion nebo vystavit jim odpovědnost;
 • jakýmkoli způsobem, který by mohl zablokovat, přetížit, zničit nebo poškodit YouVersion nebo zasahovat do užívání YouVersion jiným;
 • používáním jakéhokoliv robota, webového prohlížeče nebo jiného automatického zařízení, procesu nebo prostředků pro přístup k YouVersion na jakýkoliv účel včetně sledování nebo kopírování jakéhokoliv materiálu na YouVersion;
 • zaváděním jakýchkoliv virů, trojských koňů, červů, logických bomb nebo jiných materiálů, které jsou zákeřné nebo technologicky škodlivé;
 • pokušení se o získání neoprávněného přístupu, poškození nebo narušení jakýchkoliv částí YouVersion nebo jakéhokoliv serveru, počítače nebo databáze připojené k YouVersion;
 • napadením YouVersion prostřednictvím útoku typu odmítnutí služby nebo distribuovaného útoku typu odmítnutí služby; a
 • jiným pokusům o zasahování do správného fungování služby YouVersion.

Souhlasíte také s tím, že nebudete zasílat, vědomě přijímat, nahrávat, stahovat, používat nebo znovu používat žádný materiál, který:

 • obsahuje jakýkoliv materiál, který je hanlivý, obscénní, neslušný, hrubý, urážlivý, obtěžující, násilný, nenávistný, pobuřující nebo jinak nežádoucí;
 • propaguje sexuálně explicitní nebo pornografický materiál, násilí nebo diskriminaci na jakémkoli základě, včetně rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, zdravotního postižení, sexuální orientace nebo věku;
 • který porušuje jakýkoli patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorská práva nebo jiné duševní vlastnictví nebo jiná práva jakékoli jiné osoby;
 • porušuje zákonná práva (včetně práv na propagaci a soukromí) jiných osob nebo obsahuje jakýkoliv materiál, který by mohl vést ke vzniku občanskoprávní nebo trestní odpovědnosti podle platných zákonů nebo předpisů;
 • propaguje jakoukoli nezákonnou činnost nebo obhajuje, propaguje nebo napomáhá nezákonnému jednání;
 • zahrnuje obchodní činnosti nebo prodej, jako jsou soutěže, loterie a jiné propagace prodeje, výměnný obchod nebo reklama; a/nebo
 • působí dojmem, že materiál vychází ze života nebo je podporován společností Life.Church nebo jinou osobou nebo subjektem, pokud tomu tak není.

Příspěvky uživatelů

YouVersion obsahuje interaktivní funkce, které uživatelům umožňují zveřejňovat, odesílat, publikovat, zobrazovat nebo přenášet jiným uživatelům nebo jiným osobám obsah nebo materiály (souhrnně „Příspěvky uživatelů“) na nebo prostřednictvím YouVersion. Nezavazujeme se však k přezkoumání příspěvků uživatelů nebo jakýchkoli jiných materiálů před jejich zveřejněním na YouVersion nebo prostřednictvím YouVersion a nemůžeme zajistit rychlé odstranění nevhodného materiálu po jeho zveřejnění. Nepřebíráme tedy žádnou odpovědnost za jakékoli jednání nebo nečinnost týkající se přenosů, komunikace nebo obsahu poskytovaného jakýmkoli uživatelem nebo třetí stranou.

Všechny uživatelské příspěvky musí být v souladu s těmito podmínkami. Poskytnutím jakéhokoli příspěvku na, případně prostřednictvím, YouVersion, zaručujete nám a našim poskytovatelům služeb, licencí, nástupcům a pověřencům právo použít, kopírovat, upravit, šířit, zobrazit a zpřístupnit takový materiál třetím stranám s cílem poskytnout je YouVersion. Představujete a garantujete nám, že jste vlastníkem a uživatelem všech příslušných práv a máte právo na udělení licence k tomu, aby všechny vaše přípěvky byly v souladu s těmito Podmínkami. Nejsme zodpovědni ani žalovatelní jakoukoli třetí stranou za obsah a přesnost jakýchkoli uživatelských příspěvků, zvěřejněných vámi nebo jakýmkoli jiným uživatelem YouVersion.

Zabezpečení účtu

YouVersion umožňuje uživatelům vytvořit účet („Členové“), který vyžaduje poskytnutí určitých informací společnosti Life.Church. Pokud si v rámci našich bezpečnostních postupů zvolíte nebo obdržíte uživatelské jméno, heslo nebo podobné informace, zavazujete se, že s takovými informacemi nakládáte jako s důvěrnými a souhlasíte s tím, že nás okamžitě informujete o jakémkoli neoprávněném přístupu nebo použití vašeho uživatelského jména nebo heslo nebo jakékoli jiné porušení bezpečnosti. Máme právo zakázat jakékoli uživatelské jméno, heslo nebo jiný identifikátor, ať už jste si je vybrali nebo kdykoli byly poskytnuty námi, pokud jste podle našeho názoru porušili jakékoli ustanovení těchto Podmínek.

Monitorování a prosazování; Soulad s právními předpisy; ukončení

Souhlasíte s tím, že máme právo na:

 • podniknout jakékoli kroky s ohledem k jakémukoli uživateli, členskému účtu nebo příspěvku uživatele, které považujeme za nezbytné nebo vhodné podle vlastního uvážení, pokud se domníváme, že došlo k porušení těchto Podmínek, porušení práv třetích stran, ohrožení osobní bezpečnosti vlastní nebo někoho jiného, k zabránění poškození dobrého jména souvisejícího s YouVersion nebo Life.Church;
 • přijmout příslušná opatření, včetně neomezených, postoupení orgánům činným v trestním řízení a zpřístupnění vašich informací, za jakékoliv nelegální nebo neoprávněné používání YouVersion; a/nebo
 • ukončit nebo pozastavit váš přístup k celému YouVersion nebo k jeho části z jakéhokoliv nebo žádného důvodu, i bez omezení, za jakékoliv porušení těchto podmínek.

Bez omezení výše uvedeného jsme oprávněni plně spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení nebo soudními příkazy, které nás žádají nebo nám nařizují zveřejňovat totožnost nebo jiné informace o každém, kdo posílá jakýkoliv materiál na YouVersion nebo prostřednictvím něj. UPOUŠTÍTE A ZACHOVÁVÁTE BEZEŠKODNOU SPOLEČNOST LIFE.CHURCH A JEJÍ LICENCE A POSKYTOVATELE SLUŽEB A VŠECHNY ZAMĚSTNANCE, ÚŘEDNÍKY A ŘEDITELE Z JAKÝCHKOLI NÁROKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z JAKÝCHKOLIV ČINNOSTÍ PŘIJATÝCH VŠEMI VÝŠE UVEDENÝMI STRANAMI BĚHEM NEBO PŘÍPADNĚ VYPLÝVAJÍCÍCH Z PRÁVNÍCH ZJIŠŤOVÁNÍ AZ JAKÝCHKOLI ČINNOSTI PODNIKNUTÝCH JAK DŮSLEDEK ŠETŘENÍ SPOLEČNOSTÍ LIFE.CHURCH NEBO ORGÁNŮ ČINNÝCH V TRESTNÍM ŘÍZENÍ.

Vaše důvěra v informace

Informace prezentované na nebo prostřednictvím YouVersion jsou dostupné pouze pro obecné informační účely. Navíc, přesto, že se snažíme poskytovat informace o YouVersion v různých jazycích, překlady v obsahu YouVersion do jiných jazyků než je angličtina nám poskytují jiné strany a my nepředstavujeme ani neposkytujeme záruku správnosti těchto překladů. Odmítáme veškerou odpovědnost vyplývající z jakékoliv důvěry vůči těmto materiálům poskytnutých ať už vámi nebo jinými návštěvníky YouVersion nebo kýmkoliv, kdo by mohl být informován o jakémkoli jeho obsahu.

Práva duševního vlastnictví

YouVersion a jeho obsah, funkce a funkčnost (včetně, ale nikoli na všechny informace, software, text, displeje, obrázky, video a zvuk a jejich design, výběr a uspořádání) jsou vlastnictvím společnosti Life.Church, jejích poskytovatelů licencí nebo jiných poskytovatelů takových materiálů a jsou chráněny právními předpisy Spojených Států Amerických a mezinárodními autorskými právy, ochrannými známkami, patenty, obchodním tajemstvím a jinými právy duševního vlastnictví nebo vlastnickými právy.

Loga a design

Název a logo YouVersion a Life.Church App Icon, všechny související názvy, loga, produkty a názvy služeb, designy a slogany jsou ochrannými známkami a / nebo autorským právem společnosti Life.Church. Používání těchto značek a autorských práv bez předchozího písemného povolení společností Life.Church je zakázáno. Všechny ostatní názvy, loga, produkty a názvy služeb, designy a slogany v YouVersion jsou ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků.

Porušení autorských práv

Pokud se domníváte, že jakékoli Uživatelské Příspěvky nebo jiný obsah poskytovaný na serveru YouVersion porušuje vaše autorská nebo jiná práva, kontaktujte prosím našeho určeného agenta prostřednictvím: (a) pošty na právní oddělení, Life.Church Operations, LLC, 4600 East 2nd Street, Edmond, Oklahoma 73034; (b) telefonu 405-680-5433; nebo (c) elektronickou poštou na legal@life.church. Ukončení uživatelských účtů osob opakovaně porušujících pravidla je zásadou společnosti Life.Church.

Služby a odkazy třetích stran

YouVersion může zahrnovat obsah nebo odkazy na jiné weby nebo zdroje poskytnuté třetími stranami. Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem těchto stránek nebo zdrojů a nepřijímáme žádnou odpovědnost za ně ani za ztráty nebo škody, které mohou vzniknout při jejich používání. Pokud se rozhodnete pro přístup na některý z webů třetích stran propojených s YouVersion, děláte tak zcela na své vlastní riziko a podléhají podmínkám použití pro tyto webové stránky. Všechna prohlášení a / nebo názory vyjádřené v těchto materiálech a všechny články a odpovědi na otázky a další obsah, kromě obsahu poskytnutého společností Life.Church, jsou výhradně názory a odpovědnost osoby nebo subjektu poskytujícího tyto materiály. Tyto materiály nemusí nutně odrážet názor Life.Church. Nejsme odpovědní ani odpovědní vůči vám ani žádné třetí straně za obsah nebo přesnost materiálů poskytnutých třetími stranami.

Zeměpisná omezení

Life.Church sídlí ve státě Oklahoma ve Spojených státech. Netvrdíme, že YouVersion nebo jakýkoli jeho obsah je přístupný nebo vhodný mimo území Spojených států. Přístup k YouVersion nemusí být legální určitými osobami nebo v určitých zemích. Pokud k programu YouVersion přistupujete ze zemí mimo USA, děláte tak z vlastní iniciasavy a jste zodpovědní za dodržování místních zákonů.

Odmítnutí záruk

VAŠE POUŽÍVÁNÍ YOUVERSION, JEJÍHO OBSAHU A JAKÉKOLIV FUNKCE NEBO POLOŽKY ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM YOUVERSION JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO, PŘIČEMŽ VŠECHNO JE POSKYTOVANÉ NA BÁZÍCH "TAK JAK JE" A "K DISPOZICI", BEZ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK, JESTLI UŽ VÝSLOVNÍCH NEBO IMPLICITNÍCH. SPOLEČNOST LIFE.CHURCH ANI ŽÁDNÁ OSOBA SPOJENÁ S LIFE.CHURCH NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU NEBO ZASTOUPENÍ S OHLEDEM NA ÚPLNOST, BEZPEČNOST, SPOLEHLIVOST, KVALITU, PŘESNOST NEBO DOSTUPNOST YOUVERSION. BEZ OMEZENÍ VÝŠŠE UVEDENÉHO, LIFE.CHURCH ANI ŽÁDNÁ OSOBA SPOJENÁ S LIFE.CHURCH NEZASTUPUJE ANI NEZARUČUJE TO, ŽE YOUVERSION NEBO JAKÉKOLIV FUNKCE, SLUŽBY NEBO POLOŽKY ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM YOUVERSION BUDOU PŘESNÉ, SPOLEHLIVÉ, BEZ CHYB NEBO NEPŘETRŽITÉ, ŽE CHYBY BUDOU OPRAVENÉ, ŽE YOUVERSION NEBO SERVER, KTERÝ TUTO SLUŽBU ZPŘÍSTUPŇUJE, JE BEZ VIRŮ NEBO JINÝCH ŠKODLIVÝCH SLOŽEK NEBO TO, ŽE YOUVERSION A JINÉ SLUŽBY NEBO POLOŽKY ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM YOUVERSION JINAK SPLNÍ VAŠE POTŘEBY NEBO OČEKÁVÁNÍ.

LIFE.CHURCH SE TÍMTO VZDÁVÁ VŠECH ZÁRUK JAKÉHOKOLIV DRUHU, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH NEBO IMPLIKOVANÝCH, ZÁKONNÝCH NEBO JINÝCH, POČÍTAJE ALE NE BEZ OMEZENÍ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, NEPORUŠENÍ A VHODNOSTI NA KONKRÉTNÍ ÚČEL.

VÝŠE UVEDENÉ VYHLÁŠENÍ NEOVLIVŇUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, KTERÉ NEMŮŽOU BÝT VYLOUČENÉ NEBO OMEZENÉ V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY.

Omezení odpovědnosti

SPOLEČNOST LIFE.CHURCH, POSKYTOVATELÉ LICENCÍ, POSKYTOVATELÉ SLUŽEB NEBO JEHO ZAMĚSTNANCI, AGENTI, ÚŘEDNÍCI NEBO ŘEDITELÉ NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNÍ ZA ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU, PODLE JAKÉKOLIV PRÁVNÍ TEORIE, VYPLÝVAJÍCÍ NEBO SOUVISEJÍCÍ S VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM, NEBO NESCHOPNOSTÍ POUŽÍVAT YOUVERSION, JAKÉKOLIV PROPOJENÉ WEBOVÉ STRÁNKY, JAKÝKOLIV OBSAH NABÍZENÝ NA NEBO PROSTŘEDNICTVÍM YOUVERSION NEBO PODOBNÝCH JINÝCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NEBO JAKÝCHKOLIV SLUŽBÁCH NEBO POLOŽKÁCH ZÍSKANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM YOUVERSION POČÍTAJE JAKÝCHKOLIV PŘÍMÝCH, NEPŘÍMÝCH, ZVLÁŠTNÍCH, NÁHODNÝCH, NÁSLEDNÝCH NEBO TRESTNÝCH ŠKOD, POČÍTAJE ALE NE BEZ OMEZENÍA OSOBNÍCH ZRANĚNÍ, BOLESTI A UTRPENÍ, EMOČNÍCH PŘÍPADŮ, ZTRÁTY PŘIJMŮ, ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTY OBCHODU NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ÚSPOR, ZTRÁTY POUŽÍVÁNÍ, ZTRÁTY DOBRÉHO JMÉNA, ZTRÁTY ÚDAJŮ, AŤ UŽ VYPLÝVAJÍCÍ Z PRÁVA (POČÍTAJE NEDBALOSTI), PORUŠENÍ SMLOUVY NEBO JINAK, I PŘES PŘEDVÍDAVOST.

VÝŠE UVEDENÉ VYHLÁŠENÍ NEOVLIVŇUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, KTERÉ NEMŮŽOU BÝT VYLOUČENÉ NEBO OMEZENÉ V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY.

Odškodnění

Souhlasíte s tím, že budete chránit, pojišťovat a krýt Life.Church, jeho přidružené společnosti, poskytovatele licencí a poskytovatele služeb a jeho a příslušné úředníky, ředitele, zaměstnance, smluvní partnery, zástupce, poskytovatele licencí, dodavatele, následníky a nástupce vůči jakýmkoli nárokům, odškodnění, rozsudkem, odměnám, ztrátám, nákladům, výdajům nebo poplatkům (včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení), které vyplývají z vašeho porušení těchto podmínek nebo vašeho používání YouVersion nebo které souvisejí s ním, včetně vašich příspěvků uživatelů, užívání obsahu, služeb a produktů společnosti YouVersion, které nejsou výslovně povoleny v těchto podmínkách, nebo použití jakýchkoli informací získaných od společnosti YouVersion.

Rozhodné právo a soudní pravomoc

Všechny záležitosti, námitky nebo nároky týkající se YouVersion a těchto Podmínek (včetně mimosmluvních sporů a nároků) se řídí a vykládají v souladu s právními předpisy státu Oklahoma, bez ohledu na právo výběru nebo nesouladu s právním předpisem nebo pravidly. Jakýkoli soudní spor, řízení nebo postupy vyplývající z těchto podmínek nebo v souvislosti s těmito podmínkami YouVersion budou provedeny výhradně na federálních soudů Spojených států nebo soudů státu Oklahoma ve všech případech nacházejících se ve městě Oklahoma City, v okrese Oklahoma. Tím, že souhlasíte s těmito podmínkami a používáte YouVersion, vzdáváte se jakýchkoliv námitek uplatňování pravomoci nad vámi prostřednictvím takových soudů a jednáním na takových soudech.

Zřeknutí se práv a oddělitelnost

Life.Church se může vzdát svých práv podle těchto Podmínek pouze písemnou formou. Pokud je jakékoli ustanovení těchto podmínek shledáno soudem nebo jiným soudem příslušné jurisdikce za neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné z jakéhokoli důvodu, bude toto ustanovení odstraněno nebo omezeno v minimálním rozsahu tak, aby zbývající ustanovení těchto Podmínek pokračovala v plné síle a účinku.

Celá smlouva

Tyto podmínky a naše Zásady ochrany osobních údajů představují jedinou a úplnou dohodu mezi vámi a Life.Church Operations, LLC v souvislosti s YouVersion a nahrazují všechny předchozí a stávající ustanovení, dohody, zastoupení a záruky, písemné i ústní, související s YouVersion.

Vaše připomínky a obavy

YouVersion je provozována Life.Church Operations, LLC, společnost s ručením omezeným registroavná v Oklahomě. Veškerá zpětná vazba, komentáře, žádosti o technickou podporu a další komunikace týkající se YouVersion by měly být směrovány na: YouVersion Support, 4600 E. 2nd St., Edmond, Oklahoma 73034 nebo help@youversion.com.

YouVersion používá soubory cookie adaptované na vaše potřeby. Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie, jak je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů