Podmínky používání

Naposledy upraveno 25. května 2018

Pokud YouVersion poskytli překlad anglické verze zásad ochrany osobních údajů, tak souhlasíte s tím, že tento překlad je poskytnut pouze s cílem vašeho pohodlí a že anglická verze zásad ochrany osobních údajů je nadřazená Vašemu vztahu s YouVersion. Pokud existuje jakýkoliv nesoulad mezi tím, co říká anglická verze o zásadách ochrany osobních údajů a jejím českým překladem, v tom případě je anglická verze nadřazená české verzi.


Přijetí těchto podmínek

Používáním bible.com , youversion.com a / nebo YouVersion mobilních aplikací Aplikace Bible, Bible App for Kids a Bible Lens (společně "YouVersion"), ať už jako host nebo registrovaný uživatel, souhlasíte a přijímáte tyto podmínky. Prosím přečtěte si pečlivě tyto podmínky a také Zásady ochrany osobních údajů před tím, než začnete YouVersion používat. Pokud s uvedenými podmínkami nebo Zásadami ochrany osobních údajů nesouhlasíte, nesmíte YouVersion používat.

Změny podmínek

Služba YouVersion je nabízena prostřednictvím Life Covenant Church, Inc. ( "Life.Church", "my" nebo "nás"). Čas od času můžeme tyto podmínky přehodnotit nebo aktualizovat podle našeho vlastního uvážení. Jakékoliv změny jsou účinné ode dne jejich zveřejnění. Pokračováním používání YouVersion po zveřejnění revidovaných podmínek znamená, že tyto podmínky přijímáte a souhlasíte s nimi.

Změny v YouVersion

I když doufáme, že vždy nabízíme YouVersion a všechny její funkce, vyhrazujeme si právo na změny nebo pozastavení nabídky YouVersion nebo jakékoli části, zda její funkčnosti bez upozornění. Nebudeme zodpovědní za dočasnou nedostupnost celé nebo jakékoliv části YouVersion, za jakýchkoliv okolností.

Informace o vás a vašem přístupu k YouVersion

Všechny informace, které shromažďujeme na a prostřednictvím YouVersion jsou předmětem našich Zásad ochrany osobních údajů . Používáním YouVersion souhlasíte se všemi opatřeními, které jsme provedli v souvislosti s vašimi informacemi v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů .

Povolené a nedovolené použití

Tyto podmínky umožňují používat YouVersion v souladu s těmito podmínkami buď na osobní nebo nekomerční použití nebo pro interní použití vaší neziskové organizace. Všechna práva, která vám nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena pro Life.Church. Souhlasíte s tím, že nejste opravení a nebudete používat YouVersion následovně:

 • jakýmkoli způsobem, který porušuje federální, státní, místní nebo mezinárodní zákon nebo nařízení;
 • pro účely zneužívání, poškození nebo pokusu o zneužívání nebo poškození mladistvých jakýmkoli způsobem tím, že je vystavíte nevhodnému obsahu, požádáte o osobní informace nebo jinak;
 • vydávat se nebo se pokoušet se vydávat za jakoukoli společnost nebo osobu, včetně společnosti Life.Church nebo jiného uživatele společnosti YouVersion;
 • aby se zapojili do jakéhokoli jiného chování, které by podle nás mohlo poškodit Life.Church nebo uživatele YouVersion nebo vystavit jim odpovědnost;
 • jakýmkoli způsobem, který by mohl zablokovat, překrýt, zničit nebo poškodit YouVersion nebo zasahovat do užívání YouVersion jiným;
 • používáním jakéhokoliv robota, webového prohlížeče nebo jiného automatického zařízení, procesu nebo prostředků pro přístup k YouVersion na jakýkoliv účel včetně sledování nebo kopírování jakéhokoliv materiálu na YouVersion;
 • zaváděním jakýchkoliv virů, trojských koňů, červů, logických bomb nebo jiných materiálů, které jsou zákeřné nebo technologicky škodlivé;
 • pokušení se o získání neoprávněného přístupu, poškození nebo narušení jakýchkoliv částí YouVersion nebo jakéhokoliv serveru, počítače nebo databáze připojené k YouVersion;
 • napadením YouVersion prostřednictvím útoku typu odmítnutí služby nebo distribuovaného útoku typu odmítnutí služby; a
 • jiným pokusům o zasahování do správného fungování služby YouVersion.

Souhlasíte také s tím, že nebudete posílat, vědomě přijímat, předávat, stahovat, používat nebo znovu používat jakýkoliv materiál, který určuje Life.Church podle vlastního uvážení:

 • který obsahuje jakýkoliv materiál, který je hanlivý, obscénní, neslušný, hrubý, urážlivý, obtěžující, násilný, nenávistný, pobuřující nebo jinak nežádoucí;
 • který propaguje sexuálně explicitní nebo pornografický materiál, násilí nebo diskriminaci na jakémkoli základě, včetně rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, zdravotního postižení, sexuální orientace nebo věku;
 • který porušuje jakýkoli patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorská práva nebo jiné duševní vlastnictví nebo jiná práva jakékoli jiné osoby;
 • který porušuje zákonná práva (včetně práv na propagaci a soukromí) jiných osob nebo obsahuje jakýkoliv materiál, který by mohl vést ke vzniku občanskoprávní nebo trestní odpovědnosti podle platných zákonů nebo předpisů; nebo
 • který podporuje jakoukoli nezákonnou činnost nebo obhajuje, podporuje nebo napomáhá jakémukoliv nesrovnalostem;
 • který zahrnuje obchodní činnosti nebo prodej, jako jsou soutěže, sázky a jiné propagační akce prodeje, výměnný obchod nebo reklamu; a
 • který vytváří dojem, že materiál pochází nebo je potvrzen společností Life.Church nebo jinou osobou nebo subjektem, pokud tomu tak není.

Příspěvky uživatelů

YouVersion obsahuje interaktivní funkce, které umožňují uživatelům zveřejňovat, odesílat, publikovat, zobrazovat nebo přenášet obsah nebo materiály (souhrnně "příspěvky uživatele") v nebo prostřednictvím YouVersion k jiným uživatelům nebo osobám.

Avšak příspěvky uživatele nebo jakýkoli jiný materiál předtím, než je odeslán v rámci nebo prostřednictvím YouVersion nekontrolujeme a nemůžeme zajistit okamžité odstranění nevhodného materiálu po jeho odeslání. Tím pádem nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoli jednání nebo nečinnost týkající se přenosu, komunikace nebo obsahu poskytnutého jakýmkoli uživatelem nebo třetí stranou.

Všechny příspěvky uživatele musí být v souladu s těmito podmínkami. Poskytnutím jakéhokoli příspěvku uživatele na nebo prostřednictvím YouVersion zaručujete nám a našim poskytovatelům a všem jejich a našim vlastníkem licencí, nástupcem a svěřencům právo na používání, reprodukování, upravování, provádění, zobrazování, šíření a zpřístupňování takového materiálu třetím stranám s cílem nabídnout YouVersion funkci, kterou požadujete nebo jinak využijete. Prohlašujete a ručíte za to, že vlastníte nebo kontrolujete všechna práva v příspěvcích uživatele a máte právo na udělení licence a že všechny vaše příspěvky uživatele jsou v souladu s těmito podmínkami. Neodpovídáme žádné třetí straně za obsah nebo přesnost jakýchkoliv příspěvků uživatelů, které jste odeslali vy nebo jiný uživatel služby YouVersion.

Zabezpečení účtu

YouVersion umožňuje uživatelům vytvořit si účet ( "členové"), který vyžaduje poskytnutí určitých informací společnosti YouVersion. Souhlasíte s tím, že všechny informace poskytnuté za účelem stát se členem a zaregistrovat se ve společnosti YouVersion včetně, ale ne výhradně informací poskytnutých prostřednictvím použití jakýchkoliv interaktivních funkcí na YouVersion, se řídí našimi Zásadami ochrany osobních údajů a souhlasíte se všemi činnostmi, které provádíme s ohledem na vaše informace v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů .

Pokud jste si vybrali nebo jste poskytli uživatelské jméno, heslo nebo podobné informace jako součást našich bezpečnostních postupů, souhlasíte s tím, že tyto informace považujete za důvěrné a souhlasíte s tím, že nás okamžitě uvědomíte o každém neoprávněném přístupu nebo používání vašeho uživatelského jména nebo hesla nebo o jakémkoli jiném porušení bezpečnosti. Máme právo kdykoli deaktivovat jakékoliv uživatelské jméno, heslo nebo jiný identifikátor, ať už jste si ho vybrali nebo jste nám ho poskytli, kdykoliv kdy jste podle našeho názoru porušily jakékoliv ustanovení těchto podmínek.

Monitorování a prosazování; Soulad s právními předpisy; ukončení

Souhlasíte s tím, že máme právo na:

 • podniknout jakékoli kroky ve vztahu k jakémukoli uživateli, členskému účtu nebo příspěvku uživatele, které považujeme za nezbytné nebo vhodné podle vlastního uvážení, pokud se domníváme, že došlo k porušení těchto podmínek, porušení práv třetích stran, ohrožení osobní bezpečnosti jiných, k ohrožení nebo odpovědnosti za poškození dobrého jména souvisejícího s YouVersion nebo Life.Church;
 • přijmout příslušná opatření, i bez omezení, postoupení orgánům činným v trestním řízení a zpřístupnění vašich informací, za jakékoliv nelegálního nebo neoprávněného používání YouVersion; a
 • ukončit nebo pozastavit váš přístup k celému YouVersion nebo k jeho části z jakéhokoliv nebo žádného důvodu, i bez omezení, za jakékoliv porušení těchto podmínek.

Bez omezení výše uvedeného jsme oprávněni plně spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení nebo soudními příkazy, které nás žádají nebo nám nařizují zveřejňovat totožnost nebo jiné informace o každém, kdo posílá jakýkoliv materiál na YouVersion nebo prostřednictvím něj. VZDÁVÁTE SE A KRYJETE SPOLEČNOST LIFE.CHURCH A JEJÍ LICENCE A POSKYTOVATELE SLUŽEB A VŠECHNY ZAMĚSTNANCE, ÚŘEDNÍKY A ŘEDITELE Z JAKÝCHKOLI NÁROKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z JAKÝCHKOLIV ČINNOSTÍ PŘIJATÝCH VŠEMI VÝŠE UVEDENÝMI STRANAMI BĚHEM NEBO PŘÍPADNĚ VYPLÝVAJÍCÍCH Z PRÁVNÍCH ZJIŠŤOVÁNÍ AZ JAKÝCHKOLI ČINNOSTI PODNIKNUTÝCH JAK DŮSLEDEK ŠETŘENÍ SPOLEČNOSTÍ LIFE.CHURCH NEBO ORGÁNŮ ČINNÝCH V TRESTNÍM ŘÍZENÍ.

Spolehlivost informací a překladů

Informace prezentované na nebo prostřednictvím společnosti YouVersion jsou dostupné pouze na obecné informační účely. Nezaručujeme správnost, úplnost nebo užitečnost těchto informací. Jakákoliv důvěryhodnost přechovávání k těmto informacím, je výhradně na vaše vlastní riziko. Navíc, přesto, že se snažíme poskytovat informace o YouVersion v různých jazycích, překlady v obsahu YouVersion do jiných jazyků než je angličtina nám poskytují jiné strany a my nepředstavujeme ani neposkytujeme záruku správnosti těchto překladů. Odmítáme veškerou odpovědnost vyplývající z jakékoliv důvěry vůči těmto materiálům poskytnutých ať už vámi nebo jinými návštěvníky YouVersion nebo kýmkoliv, kdo by mohl být informován o jakémkoli jeho obsahu.

Práva duševního vlastnictví

YouVersion a jeho obsah, funkce a funkčnost (včetně, ale nikoli na všechny informace, software, text, displeje, obrázky, video a zvuk a jejich design, výběr a uspořádání) jsou vlastnictvím společnosti Life.Church, jejich poskytovatele licencí nebo jiných poskytovatele takových materiálů a jsou chráněny právními předpisy Spojených států amerických a mezinárodními autorskými právy, ochrannými známkami, patenty, obchodním tajemstvím a jinými právy duševního vlastnictví nebo vlastnickými právy.

Loga a design

Název YouVersion, název Life.Church a logo, všechny související názvy, loga, produkty a názvy služeb, designy a slogany jsou ochrannými známkami a / nebo autorským právem společnosti Life.Church. Používání těchto značek a autorských práv bez předchozího písemného povolení společností Life.Church je zakázáno. Všechny ostatní názvy, loga, produkty a názvy služeb, designy a slogany v YouVersion jsou ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků.

Porušení duševního vlastnictví

Pokud si myslíte, že jakýkoliv obsah YouVersion včetně příspěvků uživatelů byly zkopírovány způsobem, který představuje porušení autorských práv, nebo vaše práva duševního vlastnictví byly jinak porušeny, zašlete prosím následující informace na legal@life.church . Prosíme, mějte na paměti, že společnost Life.Church je zodpovědná za zrušení účtu uživatele, který opakovaně porušuje práva.

Služby a odkazy třetích stran

YouVersion může obsahovat obsah poskytnutý třetími stranami. Pokud YouVersion obsahuje odkazy na jiné stránky a vyskakovací okna a podobné zdroje poskytované třetími stranami, tyto odkazy a zdroje jsou poskytovány pouze pro váš prospěch. Nemáme pod kontrolou obsah těchto stránek nebo zdrojů a nepřebíráme za ně žádnou odpovědnost, ani za žádnou ztrátu nebo škodu, která může vzniknout při jejich používání. Pokud se rozhodnete přistupovat k některé z webových stránek třetích stran propojených s YouVersion, uděláte to výlučně na vlastní riziko a podle zásad a podmínek používání těchto webových stránek. Všechny prohlášení a / nebo názory vyjádřené v těchto materiálech a všechny články a odpovědi na otázky a jiný obsah, kromě obsahu poskytnutého společností Life.Church, jsou výlučně názorem a odpovědností osoby nebo subjektu, který tyto materiály poskytuje. Tyto materiály nemusí nutně vyjadřovat názor Life.Church. Za obsah nebo přesnost jakýchkoliv materiálů poskytnutých třetími stranami se nezodpovídáme vám ani žádné třetí straně.

Propojení mezi funkcemi YouVersion a sociálními sítěmi

Společnost YouVersion může poskytovat určité funkce, které umožňují připojit se nebo propojit na nebo ze sociálních médií, jakož i na nebo z jiných webových stránek a aplikací třetích stran a sdílet informace a komunikaci s firmou YouVersion a službami těchto třetích stran. Jelikož jsou tyto funkce poskytované námi, můžete je používat jen s výlučným ohledem na obsah, se kterým jsou zobrazeny a jinak v souladu s těmito podmínkami a jakýmikoliv dodatečnými smluvními podmínkami, které poskytujeme v souvislosti s těmito funkcemi. Všechny nebo některé z těchto funkcí můžeme kdykoliv zakázat bez předchozího upozornění.

Zeměpisná omezení

Life.Church, vlastník společnosti YouVersion, má sídlo ve státě Oklahoma, ve Spojených státech. Nenárokuje si, aby YouVersion nebo jakýkoli její obsah byl zpřístupněn nebo vhodný mimo Spojené státy. Přístup k YouVersion nemusí být legální pro určité osoby nebo určité země. Pokud používáte YouVersion mimo Spojené státy činíte tak na základě vlastní iniciativy a jste zodpovědní za dodržování zákonů týkajících se vaší země.

Odmítnutí záruk

VAŠE POUŽÍVÁNÍ YOUVERSION, JEJÍHO OBSAHU A JAKÉKOLIV FUNKCE NEBO POLOŽKY ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM YOUVERSION JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO, PŘIČEMŽ VŠECHNO JE POSKYTOVANÉ NA BÁZÍCH "TAK JAK JE" A "K DISPOZICI", BEZ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK, JESTLI UŽ VÝSLOVNÍCH NEBO IMPLICITNÍCH. SPOLEČNOST LIFE.CHURCH ANI ŽÁDNÁ OSOBA SPOJENÁ S LIFE.CHURCH NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU NEBO ZASTOUPENÍ S OHLEDEM NA ÚPLNOST, BEZPEČNOST, SPOLEHLIVOST, KVALITU, PŘESNOST NEBO DOSTUPNOST YOUVERSION. BEZ OMEZENÍ VÝŠŠE UVEDENÉHO, LIFE.CHURCH ANI ŽÁDNÁ OSOBA SPOJENÁ S LIFE.CHURCH NEZASTUPUJE ANI NEZARUČUJE TO, ŽE YOUVERSION NEBO JAKÉKOLIV FUNKCE, SLUŽBY NEBO POLOŽKY ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM YOUVERSION BUDOU PŘESNÉ, SPOLEHLIVÉ, BEZ CHYB NEBO NEPŘETRŽITÉ, ŽE CHYBY BUDOU OPRAVENÉ, ŽE YOUVERSION NEBO SERVER, KTERÝ TUTO SLUŽBU ZPŘÍSTUPŇUJE, JE BEZ VIRUSŮ NEBO JINÝCH ŠKODLIVÝCH SLOŽEK NEBO TO, ŽE YOUVERSION A JINÉ SLUŽBY NEBO POLOŽKY ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM YOUVERSION JINAK SPLNÍ VAŠE POTŘEBY NEBO OČEKÁVÁNÍ.

LIFE.CHURCH SE TÍMTO VZDÁVÁ VŠECH ZÁRUK JAKÉHOKOLIV DRUHU, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH NEBO IMPLIKOVANÝCH, ZÁKONNÝCH NEBO JINÝCH, POČÍTAJE ALE NE BEZ OMEZENÍ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, NEPORUŠENÍ A VHODNOSTI NA KONKRÉTNÍ ÚČEL.

VÝŠE UVEDENÉ VYHLÁŠENÍ NEOVLIVŇUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, KTERÉ NEMŮŽOU BÝT VYLOUČENÉ NEBO OMEZENÉ V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY.

Omezení odpovědnosti

SPOLEČNOST LIFE.CHURCH, POSKYTOVATELÉ LICENCÍ, POSKYTOVATELÉ SLUŽEB NEBO JEHO ZAMĚSTNANCI, AGENTI, ÚŘEDNÍCI NEBO ŘEDITELÉ NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNÍ ZA ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU, PODLE JAKÉKOLIV PRÁVNÍ TEORIE, VYPLÝVAJÍCÍ NEBO SOUVISEJÍCÍ S VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM, NEBO NESCHOPNOSTÍ POUŽÍVAT YOUVERSION, JAKÉKOLIV PROPOJENÉ WEBOVÉ STRÁNKY, JAKÝKOLIV OBSAH NABÍZENÝ NA NEBO PROSTŘEDNICTVÍM YOUVERSION NEBO PODOBNÝCH JINÝCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NEBO JAKÝCHKOLIV SLUŽBÁCH NEBO POLOŽKÁCH ZÍSKANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM YOUVERSION POČÍTAJE JAKÝCHKOLIV PŘÍMÝCH, NEPŘÍMÝCH, ZVLÁŠTNÍCH, NÁHODNÝCH, NÁSLEDNÝCH NEBO TRESTNÝCH ŠKOD, POČÍTAJE ALE NE BEZ OMEZENÍA OSOBNÍCH ZRANĚNÍ, BOLESTI A UTRPENÍ, EMOČNÍCH PŘÍPADŮ, ZTRÁTY PŘIJMŮ, ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTY OBCHODU NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ÚSPOR, ZTRÁTY POUŽÍVÁNÍ, ZTRÁTY DOBRÉHO JMÉNA, ZTRÁTY ÚDAJŮ, AŤ UŽ VYPLÝVAJÍCÍ Z PRÁVA (POČÍTAJENEDBALOSTI), PORUŠENÍ SMLOUVY NEBO JINAK, I PŘES PŘEDVÍDAVOST.

VÝŠE UVEDENÉ VYHLÁŠENÍ NEOVLIVŇUJE ŽÁDNOU ZODPOVEDNOST, KTERÁ NEMŮŽE BÝT VYLOUČENÁ NEBO OMEZENÁ V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY.

Odškodnění

Souhlasíte s tím, že budete chránit, pojišťovat a krýt Life.Church, jeho přidružené společnosti, poskytovatele licencí a poskytovatele služeb a jeho a příslušné úředníky, ředitele, zaměstnance, smluvní partnery, zástupce, poskytovatele licencí, dodavatele, následníky a nástupce vůči jakýmkoli nárokům, odškodnění, rozsudkem, odměnám, ztrátám, nákladům, výdajům nebo poplatkům (včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení), které vyplývají z vašeho porušení těchto podmínek nebo vašeho používání YouVersion nebo které souvisejí s ním, včetně vašich příspěvků uživatelů, užívání obsahu, služeb a produktů společnosti YouVersion, které nejsou výslovně povoleny v těchto podmínkách, nebo použití jakýchkoli informací získaných od společnosti YouVersion.

Rozhodné právo a soudní pravomoc

Všechny záležitosti, námitky nebo nároky týkající se YouVersion a těchto podmínek (včetně mimosmluvních sporů a nároků) se řídí a vykládají v souladu s právními předpisy státu Oklahoma, bez ohledu na právo výběru nebo nesouladu s právním předpisem nebo pravidly. Jakýkoli soudní spor, řízení nebo postupy vyplývající z těchto podmínek nebo v souvislosti s těmito podmínkami YouVersion budou provedeny výhradně na federálních soudů Spojených států nebo soudů státu Oklahoma ve všech případech nacházejících se ve městě Oklahoma City, v okrese Oklahoma. Tím, že souhlasíte s těmito podmínkami a používáte YouVersion, vzdáváte se jakýchkoliv námitek uplatňování pravomoci nad vámi prostřednictvím takových soudů a jednáním na takových soudech.

Zřeknutí se práv a oddělitelnost

Life.Church může odstoupit od těchto podmínek pouze písemnou formou. Pokud je jakékoliv ustanovení těchto podmínek obsažené soudu nebo tribunálu kompetentní jurisdikce za neplatné, protizákonné nebo nevykonatelné z jakéhokoliv důvodu, takové ustanovení bude odstraněno nebo omezeno na minimální rozsah tak, aby sestávající ustanovení těchto podmínek pokračovali v plném znění a účinku.

Celá smlouva

Tyto podmínky a naše Zásady ochrany osobních údajů představují jedinou a úplnou dohodu mezi vámi a Life Covenant Church, Inc. v souvislosti s YouVersion a nahrazují všechny předchozí a stávající ustanovení, dohody, zastoupení a záruky, písemné i ústní, v souvislosti s YouVersion.

Vaše připomínky a obavy

YouVersion je provozována prostřednictvím Life Covenant Church, Inc., neziskovou organizací v Oklahomě, se sídlem na adrese 4600 E. 2nd St., Edmond, Oklahoma 73034. Veškerou zpětnou vazbu, připomínky a žádosti o technickou podporu a další komunikaci týkající se YouVersion směřujte na help@youversion.com nebo prostřednictvím webové stránky help.youversion.com nebo písemnou formou na výše uvedenou adresu. Jakákoliv zpětná vazba, kterou nám poskytnete, by neměla být důvěrná. Life.Church má právo svobodně využívat takové informace bez jakýchkoliv omezení.