Podmínky užití

Naposledy revidováno dne 6/5/2012


Podmínky používání byly přeloženy do vašeho jazyka, pro vaše pohodlí. Avšak Life.Church nebere žádnou odpovědnost za přesnost totoho překladu. V případě jakýchkoli nesrovnalostí mezi překladem a anglickým originálem, vždy má originál vyšší prioritu.


 1. Souhlas s podmínkami
 2. Kliknutím na ´Souhlasím´ berete na vědomí, že jste četl/četla PODMÍNKY POUŽITÍ YouVersion a závazně s nimi souhlasíte. Life.Church poskytuje služby na internetu a celosvětové webové síti ( Web ) prostřednictvím aplikace YouVersion a dalších stránkách včetně http://bible.com( platí pro všechny YouVersion) podle následujících PODMÍNEK POUŽITÍ. LifeChurch může čas od času PODMÍNKY POUŽITÍ změnit bez dalšího upozornění, aktuální verze těchto PODMÍNEK POUŽITÍ je na adrese : https://bible.com/terms. Pokud používáte YouVersion, aktualizovaná pravidla a podmínky jsou pro vás závazná a jsou začleněna do těchto PODMÍNEK POUŽITÍ. Pokud víte o porušení těchto PODMÍNEK POUŽITÍ,sdělte nám to prosím emailem na legal@youversion.com.

 3. Popis služby
 4. Life.Church poskytuje Uživatelům přístup k různým službám prostřednictvím YouVersion, což zahrnuje on-line sledování videa bez omezení, sledování blogů a připomínek, komentářů, další různé komunikační nástrojů, fóra, a osobní obsah, a to bez poplatku pro jejich uživatele. Prostřednictvím YouVersion, pochopíte, že jeho použití může zahrnovat sdělení Life.Church, zahrnující ale neomezující oznámení o službách, administrativní a jiné zprávy, které jste si individuálně objednali. Toto použití je bez omezení. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jste zodpovědní za získání přístupu k YouVersion, který může zahrnovat zařízení a poplatky třetích stran (jako například poplatky internetových poskytovatelů služeb, poplatky za hovorné nebo jiné poplatky spojené se zobrazením a poskytováním zpráv).

 5. Povinné náležitosti registrace
 6. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že:
  • poskytujete pravdivé, přesné, aktuální a kompletní informace o sobě vyplněné v registračním formuláři YouVersion ('Registrační údaje') a
  • budete udržovat a ihned upravovat údaje, aby byly pravdivé, přesné, aktuální a kompletní. Pokud bude LifeChruch.tv považovat údaje za nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo nekompletní, má LifeChruch.tv právo pozastavit nebo ukončit váš účet a zamítnout veškeré současné i budoucí použití YouVersion (nebo jakékoliv jeho části). Life.Church se stará o bezpečí a soukromí všech svých uživatelů, především dětí. Z tohoto důvodu rodiče dětí mladších 13 let, kteří dovolují svým dětem přistupovat na YouVersion, musí vzít na vědomí, že YouVersion je navržen pro široké spektrum uživatelů. Proto je, jako zákonným zástupcům vašich dětí, vaší zodpovědností rozhodnout, zda je YouVersion vhodné pro vaše dítě.

 7. Podmínky užití YouVersion
 8. Registrační údaje a informace o vás jsou zpracovány podle našich pravidel Ochrana osobních údajů, které jsou dostupné nahttps://bible.com/privacy.Tím že používáte YouVersion souhlasíte se shromažďováním a používáním ( Dle zásad o ochraně osobních údajů ) těchto informací, včetně převodu těchto informací do spojených států amerických a nebo do jiných zemí pro archivaci, zpracování a užitíLife.Church.

 9. Členský účet, heslo a zabezpečení
 10. Po dokončení registrace YouVersion obdržíte heslo a účet. Jste zodpovědný za dodržení diskrétnosti hesla a účtu a za všechny aktivity, které budou na tomto účtu či pod tímto heslem vykonávány. Souhlasíte s: 1) okamžitým ohlášením jakéhokoliv neoprávněného užití hesla či účtu organizaci Life.Church; 2) okamžitým ohlášením jakéhokoliv porušení bezpečnosti organizaci Life.Church a 3) odhlášením z vašeho účtu na konci každého sezení.

 11. Členská práva
 12. Souhlasím, že všechny informace, data, texty, software, hudba, zvuky, fotografie, grafika, video, zprávy, tagy, blog nebo příspěvky na fóru, případný další materiál (Obsah) které byly zveřejněny nebo soukromě zaslány, jsou výhradně ve zodpovědnosti osoby, od které takový obsah pochází. To znamená, že jste plně odpovědní za veškerý obsah, který nahrajete, umístíte, zašlete e-mailem, přenesete či jinak zpřístupníte přes YouVersion. Souhlasím, že nebudu YouVersion využívat pro:
  • Nahrávání, posílání, rozesílání emailů, přenosy nebo jiná zpřístupnění jakéhokoliv obsahu, který je nezákonný, škodlivý, výhružný, hanlivý, obtěžující, protiprávní, pomlouvačný, vulgární, obscénní, urážlivý, zasahující do soukromí druhých, nenávistný, diskriminační, nebo rasově, etnicky či jinak problematický;
  • nebudu poškozovat nezletilé jakýmkoliv způsobem;
  • vydávat se za jinou osobu či identitu, včetně, ale nejen, za Life.Church pracovníky, vedoucí fóra, průvodce či hostitele, nebo nepravdivě nebo jinak zkreslovat svoje spojení s jinou fyzickou nebo právnickou osobou;
  • nebudu padělat záhlaví nebo jinak manipulovat s identifikátory s cílem zakrýt původ jakéhokoliv Obsahu přenášeného YouVersion;
  • nebudu nahrávat, zasílat, rozesílat email, přenášet nebo jinak zpřístupňovat obsah, který nemáte právo zpřístupnit na základě jakéhokoliv zákona nebo na základě smluvních nebo svěřeneckými vztahů (jako jsou interní informace, vlastnické a důvěrné informace zjištěné nebo zveřejněné v rámci pracovněprávních vztahů nebo na základě dohod o nesdělování);
  • nebudu nahrávat, zasílat, rozesílat e-mailem, přenášet nebo jinak zpřístupňovat jakýkoliv obsah, který porušuje jakýkoli patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorská práva nebo jiná vlastnická práva ("práva") jakékoli strany;
  • nebudu nahrávat, zasílat, rozesílat e-mailem, přenášet nebo jinak zpřístupňovat jakékoliv nevyžádané nebo neautorizované reklamní, propagační materiály, "nevyžádané pošty," "spam," "řetězové dopisy", "pyramidové hry," nebo jakékoliv jiné formy obtěžování
  • nebudu nahrávat, zasílat, rozesílat e-mailem, přenášet nebo jinak zpřístupňovat jakýkoliv materiál, který obsahuje softwarové viry nebo jiný počítačový kód, soubory nebo programy určené k přerušení, zničení nebo omezení funkčnosti jakéhokoli počítačového softwaru nebo hardwaru nebo telekomunikačních zařízení;
  • nebudu rušit normální tok dialogu, nebo jinak jednat způsobem, který negativně ovlivňuje možnost ostatních uživatelů zapojit se do výměn názorů v reálném čase;
  • nebudu zasahovat nebo narušovat YouVersion nebo servery či sítě spojené s YouVersion, nebo neuposlechnu požadavky, postupy, politiku nebo předpisy sítí napojených na YouVersion;
  • nebudu úmyslně nebo neúmyslně porušovat platné místní, státní, národní nebo mezinárodní právo;
  • nebudu poskytovat materiální podporu nebo zdroje (nebo zatajovat nebo maskovat povahu, umístění, zdroje nebo vlastnictví materiální podpory nebo prostředků) pro jakoukoli organizaci (e) určené vládou Spojených států jako cizí teroristické organizace podle § 219 Imigračního a národnostního ustanovení;
  • nebudu útočit nebo jinak obtěžovat jiné a / nebo
  • nebudu sbírat nebo uchovávat osobní údaje o ostatních uživatelích v souvislosti se zakázaným jednáním a činností uvedených výše.
  Life.Church poskytuje YouVersion pro bezúplatný, osobní, a nehmotný duchovní anebo náboženský prospěch. Berete na vědomí, že Life.Church může, ale nemusí předem kontrolovat obsah obrazovky, ale že Life.Church a její zástupci mají právo (ale ne povinnost) dle svého uvážení předběžně třídit, odmítnout nebo odstranit jakýkoliv obsah, který je k dispozici prostřednictvím YouVersion, z jakéhokoli důvodu.

  Berete na vědomí a souhlasíte, že Life.Church mohou mít přístup, uchovávat a zveřejňovat informace o vašem účtu a obsahu, pokud to požaduje zákon, nebo v dobré víře postoupí tyto informace v odůvodněních důvodech:
  • postoupení právním nárokům;
  • vyžádání dodržení Podmínek Použití;
  • reagovat na obvinění, že jakýkoli obsah porušuje práva třetích osob,
  • odpovídat na vaše žádosti prostřednictvím služby uživatelům;
  • nebo ochranu práv, majetku nebo osobní bezpečnosti Life.Church, jejích uživatelů a veřejnosti.

  Berete na vědomí, že technické zpracování a přenos YouVersion, včetně vašeho obsahu, může zahrnovat
  • přenosy přes různé datové sítě,
  • a měnit se a přizpůsobovat se technickým požadavkům propojení sítí či přístrojů.

 13. Celkový charakter komunikace
 14. Berete na vědomí, že při používání YouVersion, bude docházet ke komunikaci zasílané prostřednictvím Life.Church počítačové sítě, oblastmi které jsou umístěny po celém světě. V důsledku toho může dokonce i komunikace, která se zdá být vnitrostátní povahy, vést k přenosu mezistátní a globální komunikace a to bez ohledu na to, kde se fyzicky nacházíte v okamžiku přenosu. V souladu s tím, berete na vědomí, že využívání YouVersion má za následek mezistátní i globální přenosy dat. Uznávajíc globální povahu internetu, souhlasíte s dodržováním všech místních předpisů týkající se on-line chování a přijatelného obsahu. Zvláště pak souhlasíte s dodržováním všech platných zákonů týkajících se předávání technických údajů exportovaných ze Spojených států nebo ze země, ve které se nacházíte.

 15. Vložený a zpřístupněný obsah v kontextu dalšího využívání
 16. Life.Church si neklade nárok na vlastnictví Obsahu, který vložíte nebo zveřejníte na YouVersion. Vložením / zveřejněním Obsahu na YouVersion udělujete Life.Church následující celosvětově platná, neomezená a bezplatná povolení:
  • Povolení používat, distribuovat, reprodukovat, měnit, adaptovat, veřejně sdílet, veřejně vystavovat a odvozovat z Obsahu, který vložíte / zveřejníte na veřejně přístupných částech aplikace YouVersion za účelem poskytování a propagace části YouVersion, na kterou byl Obsah vložen / zveřejněn. Toto povolení je ukončeno tehdy, když vy (jako tvůrce Obsahu) nebo Life.Church tento Obsah z YouVersion odstraníte.

  • Časově neomezené, neodvolatelné a plně sublicencovatelné povolení používat, distribuovat, reprodukovat, měnit, adaptovat, veřejně sdílet, veřejně vystavovat a odvozovat celek nebo část Obsahu jiného než fotografie, grafiku, audio a video, a zahrnovat tento Obsah do dalších prací v jakémkoli formátu a na jakémkoli již existujícím nebo později vyvinutém médiu.

  • 'Veřejně přístupná.' Veřejně přístupné části YouVersion jsou části YouVersion, které jsou dostupné široké veřejnosti. Patří mezi ně nejen nástěnky, sekce komentářů na YouVersion blogu, komunitních oblastech a na fórech přístupným zaregistrovaným členům i návštěvníkům.

 17. Přispívání do YouVersion
 18. Odesláním nápadů, připomínek, dokumentů a / nebo návrhů ("Příspěvky") ke službám YouVersion, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že:
  • vaše příspěvky neobsahují důvěrné nebo vlastnické informace;
  • společnost Life.Church není povinna zachovávat mlčenlivost, výslovnou nebo předpokládanou, s ohledem na Příspěvky;
  • společnost Life.Church je oprávněn používat nebo zveřejňovat (nebo rozhodnout, že nebudou používány nebo zveřejňovány) příspěvky pro jakékoli účely a to jakýmkoli způsobem, v každém médiích po celém světě;
  • Life.Church může mít něco obdobného příspěvkům za úplatu nebo za účelem rozvoje;
  • vaše příspěvky se automaticky stávají majetkem společnosti Life.Church bez povinnosti Life.Church ve vztahu k vám;
  • a to bez nároku na jakoukoli náhradu nebo úhradu výdajů jakéhokoliv druhu od společnosti Life.Church a to za žádných okolností.

 19. Náhrada škody a vzdání se zodpovědnosti
 20. Souhlasíte s tím že budete chránit a zdržovat Life.Church a její dceřiné společnosti, pobočky, úředníky, zaměstnance, partnery i držitele licencí od jakékoliv nároku nebo požadavku, včetně poplatků za právní zastoupení, provedené jakoukoli třetí stranou v důsledku nebo vyplývající z Obsahu, který odešlete, zveřejníte, přenesete nebo jinak zpřístupníte prostřednictvím YouVersion, vašeho používání YouVersion, připojení k YouVersion, Vašeho porušení podmínek používání, nebo vašeho porušení jakýchkoliv práv jiné osoby. Výslovně rozumíte a souhlasíte s tím, že Life.Church a její dceřiné společnosti, přidružené společnosti, úředníci, zaměstnanci, zástupci, partneři a poskytovatelé licencí neposkytují žádnou záruku, že:
  • YouVersion bude vyhovovat vašim požadavkům;
  • YouVersion bude provozován bez přerušení, aktuální, spolehlivý nebo bez chyb; a
  • výsledky, které mohou být získány z použití YouVersion budou přesné a spolehlivé. Za žádných okolností Life.Church nenese odpovědnost v případě ztráty nebo poškození jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku použití jakéhokoli Obsahu dostupného přes YouVersion.
  Výslovně rozumíte a souhlasíte s tím, že jakýkoli materiál stažený nebo jinak získaný z YouVersion je přístupný pouze na vlastní uvážení a riziko, a budete mít výhradní odpovědnost za jakékoli poškození vašeho počítačového systému nebo ztrátu dat, která vyplývá ze stahování takového materiálu.

 21. Nepřeprodávání služby
 22. Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, obchodovat, dále prodávat nebo využívat pro komerční účely, jakékoli části YouVersion (zahrnující vaše identifikační číslo Life.Church ID), použití YouVersion, nebo přístupu k YouVersion.

 23. Obecné postupy týkající se využívání a archivace
 24. Berete na vědomí, že Life.Church může zřídit a upravit čas od času obecné postupy a omezení týkající se používání YouVersion, zahrnující mimo jiné maximální počet dní, kdy bude Obsah ponechán společností YouVersion. Souhlasíte s tím, že Life.Church nemá žádnou odpovědnost za smazání nebo neúspěšné uložení jakéhokoli Obsahu zachovávaného nebo přenášeného YouVersion. Berete na vědomí, že Life.Church si vyhrazuje právo dle svého vlastního uvážení, odhlásit a zcela odstranit účty, které zůstanou po delší dobu neaktivní.

 25. Změny služby
 26. Life.Church si vyhrazuje právo kdykoliv a čas od času změnit či přerušit, dočasně či trvale, YouVersion (nebo jeho část), a to s nebo bez předchozího upozornění. Souhlasíte s tím, že Life.Church nenese odpovědnost vůči vám ani vůči žádné třetí straně za jakoukoli úpravu, pozastavení nebo přerušení služeb YouVersion.

 27. Ukončení služeb
 28. Souhlasíte s tím, že Life.Church může, z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu i bez předchozího upozornění, na základě vlastního uvážení, okamžitě ukončit Váš Life.Church účet i přístup k YouVersion kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu. Life Church z tohoto titulu nenese žádnou odpovědnost vůči uživatelům nebo jakékoli třetí straně za jakékoliv ukončení vašeho účtu nebo přístupu k YouVersion.

 29. Jednání s třetími osobami
 30. Berete na vědomí, že vaše jednání s jakoukoliv třetí stranou, se kterou jste přišli do kontaktu nebo prostřednictvím YouVersion jsou výhradně mezi vámi a touto stranou. Souhlasíte s tím, že Life.Church nenese zodpovědnost ani neručí za ztrátu nebo poškození jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku takového jednání.

 31. Odkazy
 32. YouVersion nebo třetí strany mohou poskytovat odkazy na jiné webové stránky WWW nebo zdroje. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Life.Church nemá nad tím žádnou kontrolu, není zodpovědný za jejich dostupnost, a neschvaluje, a není zodpovědný ani neručí za veškerý obsah, reklamy, produkty nebo jiné materiály na nich, nebo dostupné z těchto stránek a zdrojů. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Life.Church neodpovídá v žádném případě za jakékoli škody nebo způsobené ztráty nebo v souvislosti s používáním nebo spoléháním se na tato místa nebo zdroje.

 33. Vlastnická práva
 34. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že YouVersion obsahuje vlastnické a důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy, ochrannými známkami, servisními značkami, patenty, zákony o duševním vlastnictví, nebo jinými vlastnickými právy a zákony. S výjimkou případů výslovně povolených příslušným zákonem nebo schválených společností Life.Church, souhlasíte, že nebudete kopírovat, upravovat, pronajímat, půjčovat, prodávat, distribuovat, veřejně zobrazovat, veřejně předvádět nebo vytvářet díla odvozená od YouVersion, a to zcela nebo z její části,

 35. Omezené ručení
 36. Výslovně rozumíte a souhlasíte s tím, že Life.Church a její dceřiné společnosti, přidružené společnosti, úředníci, zaměstnanci, zástupci, partneři a poskytovatelé licencí nenesou zodpovědnost za jakékoliv přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo exemplární škody, zahrnující, ale neomezující se na škody na ztrátě zisku, dobrého jména, použití, dat nebo jiné nehmotné ztráty (i když Life.Church byla upozorněna na možnost vzniku takových škod), vyplývající z:
  • používání nebo nemožnosti používat YouVersion;
  • neoprávněného přístupu nebo změně vašich transakcí nebo dat;
  • prohlášení nebo provozování jakékoli třetí strany k YouVersion;
  • nebo vztahu k ní jakékoli jiné záležitosti týkající se YouVersion.

 37. Bez prospěchu pro třetí strany
 38. Souhlasíte s tím, že s výjimkou případů výslovně uvedených v rámci PODMÍNEK UŽITÍ, nebudou mezi příjemci žádné smluvní třetí strany.

 39. Upozornění
 40. Life.Church vám může zasílat oznámení, včetně oznámení týkajících se změn těchto PODMÍNEK POUŽITÍ, zahrnující, ale neomezující se na e-mail, poštu, SMS, MMS, textové zprávy, příspěvky na YouVersion, nebo jiné prostředky nyní známé nebo dále rozvíjené.

 41. Informace o obchodních známkách
 42. Ochranné známky, loga, servisní značky a názvy produktů a služeb souvisejících se společností Life.Church a jejích součástí jsou ochranné známky společnosti Life.Church (dále jen "Life.Church ochranné známky"). Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Life.Church, souhlasíte, že nebudete zobrazovat ani používat Life.Church ochranné známky jakýmkoliv způsobem.

 43. Oznámení a postup pro uplatnění autorských práv nebo porušení duševního vlastnictví
 44. Life.Church uznává duševní vlastnictví ostatních. Žádáme své uživatele, aby konali také tak, především ve věcech týkajících se používání YouVersion. Life.Church může, za příslušných okolností a dle svého uvážení, zakázat nebo ukončit účty uživatelů, kteří opakovaně porušují pravidla. Pokud si myslíte, že vaše dílo bylo zkopírováno způsobem, který představuje porušení autorských práv, nebo byla vaše práva duševního vlastnictví jinak porušena, napište nám následující informace na legal@youversion.com:
  • Elektronický nebo fyzický podpis osoby oprávněné jednat v zastoupení vlastníka autorských práv nebo jiného duševního vlastnictví v dané věci.
  • Popis díla, na nějž se vztahuje autorské právo nebo jiné duševní vlastnictví, jež bylo podle vás porušeno.
  • Popis, kde na YouVersion je umístěný obsah, který je podle vás zneužit.
  • Vaši adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu (vše platné);
  • Vaše prohlášení, že máte dobrou víru, že sporné použití není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem.
  • Vaše prohlášení, vytvořené s vědomím možného trestu křivé výpovědi, že výše uvedené informace ve vašem oznámení jsou přesné a že jste vlastníkem autorských práv, nebo jeho zástupcem, nebo že jste oprávněn jednat v zastoupení vlastníka díla. Life.Church jednatel jednající ve věcech porušení autorských práv nebo jiného duševního vlastnictví je dostupný:
   Na adrese: Life.Church c/o - Contracts Coordinator
   4600 E. 2nd Street Edmond, OK 73034
   Telefon: (405) 680-5433
   Fax: (405) 844-3002
   Email: legal@youversion.com

Obecné informace

Celá smlouva. Tyto PODMÍNKY POUŽITÍ představují úplnou dohodu mezi vámi a společností Life.Church a řídí vaše využívání YouVersion. Nahrazuje veškeré předchozí dohody mezi vámi a Life.Church s ohledem na YouVersion. Také mohou být zavazující další požadavky a smluvní podmínky.

Volba práva a soudu. Způsoby a podmínky použití a vztah mezi vámi a společností Life.Church se řídí zákony státu Oklahoma bez ohledu na konflikt s ustanoveními zákonů. Vy a společnost Life.Church souhlasí s osobní a výhradní jurisdikci soudů v kraji Oklahoma County, Oklahoma.

Vzdání se a oddělitelnost podmínek. Selhání Life.Church v použití nebo vymáhání jakéhokoliv práva či ustanovení těchto PODMÍNEK VYUŽITÍ nepředstavuje zřeknutí se tohoto práva nebo ustanovení. Jestliže je některé ustanovení těchto PODMÍNEK POUŽÍVANÍ shledáno soudem příslušné jurisdikce za neplatné, obě strany s tím přesto souhlasí, měl by se soud snažit, aby nabylo účinku záměrů stran jak je uvedeno v tomto ustanovení, a ostatní ustanovení těchto PODMÍNEK POUŽITÍ zůstávají v úplné platnosti a účinnosti.

Žádné právo přenositelnosti. Souhlasíte s tím, že váš Life.Church účet je nepřenositelný, a jakákoli práva na vaší Life.Church ID nebo obsah v rámci vašeho účtu zaniká vaší smrtí. Po obdržení kopie úmrtního listu, může Life.Church ukončit váš účet a trvale odstranit veškerý obsah v něm.

Promlčecí lhůta. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že bez ohledu na jakýkoli zákon nebo protiprávní zákon, žádosti a nároky nebo spory vzniklé z/nebo v souvislosti s užíváním YouVersion nebo těchto PODMÍNEK POUŽITÍ musí být podány do jednoho (1) roku po takovém nároku nebo příčině vzniku, nebo navždy promlčeny.

Názvy oddílů v rámci těchto PODMÍNEK POUŽITÍ jsou určeny pouze pro pohodlí a nemá žádnou právní nebo smluvní platnost.