SVĚTLO - Úžasné Boží Světlo Nás Poutá k Životu

SVĚTLO - Úžasné Boží Světlo Nás Poutá k Životu

5 dní

Pokud budete denně číst, meditovat a řídit se Slovem Božím, budete lépe vybaveni, abyste odhalili falešné nepřátelské světlo. Vytrvejte v cestě osvětlené Božím světlem a zařte jasně pro Krista ve vašich domovech i společenství.

Autor

Rádi bychom poděkovali NBS2GO za poskytnutí tohoto plánu. Další informace naleznete na adrese: https://www.nbs2go.com

O vydavateli