Exil: Cesta tam a zpět

Exil: Cesta tam a zpět

DEN 12 z 18

Jak to se Židy dopadlo


Příběh exilu končí návratem části Židů domů do Jeruzaléma. Babylónské království bylo dobyto perským Kýrem. Tento slavný a mocný král dává příkaz, aby Židé obnovili Boží dům. Jsou tři postavy, které se zapsali nejvíce do dějin návratu domů - Zerubábel, Ezdráš a později Nehemiáš.
Návrat prvních poutníků (-538)Otázky:


1. Jaká pokolení se vydala na cestu?


2. Co vzácného, kromě lidí, Židé vezli do Jeruzaléma?


3. Proč se Kýros takto rozhodl? Který verš nám jeho rozhodnutí vysvětluje?

Písmo

O tomto plánu

Exil: Cesta tam a zpět

Čtením plánu se dostaneš na cestu do zajetí izraelského národa. Chvíli tam pobudeš s Ester a Danielem. A nakonec se s Nehemjášem dostaneš zpět domů. Proč byl Izrael vystěhován? Co to znamená dnes pro tebe?

Děkujeme Dorostové unii, z. s. za poskytnutí tohoto plánu. Pro více informací navštivte: https://www.dorostovaunie.cz/

O vydavateli