Exil: Cesta tam a zpět

Exil: Cesta tam a zpět

DEN 14 z 18

Kladení základů chrámu
Otázky:


1. Jakou stavbou navrátilci začali nejdříve? Proč?


2. Jak daleko bylo jejich slavení slyšet?


3. Měl jsi někdy taky takovou radost z Božích věcí?

Písmo

O tomto plánu

Exil: Cesta tam a zpět

Čtením plánu se dostaneš na cestu do zajetí izraelského národa. Chvíli tam pobudeš s Ester a Danielem. A nakonec se s Nehemjášem dostaneš zpět domů. Proč byl Izrael vystěhován? Co to znamená dnes pro tebe?

Děkujeme Dorostové unii, z. s. za poskytnutí tohoto plánu. Pro více informací navštivte: https://www.dorostovaunie.cz/

O vydavateli