Exil: Cesta tam a zpět

Exil: Cesta tam a zpět

DEN 13 z 18

Skoro až nudný seznam
Otázky:


1. Seznam je asi celkem nudné čtivo. Vypiš si, prosím, jednotlivé funkce (např. vrátní).


2. Kolik navrátilců celkem v této fázi bylo?


3. Proč nám dává Pán Bůh do Bible takový seznam?

Písmo

O tomto plánu

Exil: Cesta tam a zpět

Čtením plánu se dostaneš na cestu do zajetí izraelského národa. Chvíli tam pobudeš s Ester a Danielem. A nakonec se s Nehemjášem dostaneš zpět domů. Proč byl Izrael vystěhován? Co to znamená dnes pro tebe?

Děkujeme Dorostové unii, z. s. za poskytnutí tohoto plánu. Pro více informací navštivte: https://www.dorostovaunie.cz/

O vydavateli