Exil: Cesta tam a zpět

Exil: Cesta tam a zpět

DEN 16 z 18

Cesta domů
Otázky:


1. Proč se zastavili u řeky Ahava během cesty? Co tam dělali?


2. Co to asi znamená vyprosit si u Boha přímou cestu?


3. Dej si někdy před nějakou těžkou dobou takový podobný tichý modlitební čas.

Písmo

O tomto plánu

Exil: Cesta tam a zpět

Čtením plánu se dostaneš na cestu do zajetí izraelského národa. Chvíli tam pobudeš s Ester a Danielem. A nakonec se s Nehemjášem dostaneš zpět domů. Proč byl Izrael vystěhován? Co to znamená dnes pro tebe?

Děkujeme Dorostové unii, z. s. za poskytnutí tohoto plánu. Pro více informací navštivte: https://www.dorostovaunie.cz/

O vydavateli