Exil: Cesta tam a zpět

Exil: Cesta tam a zpět

DEN 10 z 18

Daniel mezi lvy
Otázky:


1. Jak se jmenoval nástupce Belšazara?


2. Proč se asi spoluvládcové chtěli zbavit Daniela?


3. Kolikrát denně se modlil Daniel? Kolikrát denně se modlíš ty?


4. Jak Bůh zachránil Daniela?


5. Co Danielovy postoje způsobily v celém království?Kniha Daniel pokračuje dále mnoha viděními, která měl Daniel. Daniel si na základě proroctví Jeremiáše odvodil, že Jeruzalém bude sedmdesát let v troskách (Daniel 9:1-3). Modlí se a v modlitbách začne vidět dál. Něco, co je běžnému smrtelníku neznámé. Dění mezi nebem a zemí. Dokonce uvidí bytost, Syna člověka. V Novém zákoně tak nazýval Kristus sám sebe.

Písmo

O tomto plánu

Exil: Cesta tam a zpět

Čtením plánu se dostaneš na cestu do zajetí izraelského národa. Chvíli tam pobudeš s Ester a Danielem. A nakonec se s Nehemjášem dostaneš zpět domů. Proč byl Izrael vystěhován? Co to znamená dnes pro tebe?

Děkujeme Dorostové unii, z. s. za poskytnutí tohoto plánu. Pro více informací navštivte: https://www.dorostovaunie.cz/

O vydavateli