Exil: Cesta tam a zpět

Exil: Cesta tam a zpět

DEN 11 z 18

>> vyčleň si kus dne, je lepší přečíst knihu Ester najednou <<
Ester – aneb jeden hodně dobrý příběh na jedno přečtení (-490)


Kniha Ester je vlastně jeden dlouhý příběh, který fakt stojí zato přečíst v celku. Sám si dodnes vzpomínám, že jsem tuto knihu četl v tramvaji. Je to skoro až detektivní příběh se silnými zvraty. Aby ses v něm vyznal, vypiš si hlavní postavy:


Král: .............................


Královna: ................................


Náhradní královna: ...........................


Nevlastní tatínek Ester: ................................


Hlavní tajemník krále: ........................................


Žena hlavního tajemníka krále: ............................................Příběh popisuje přípravu jedné z prvních genocid Židů, která byla doslova zázračně odvrácena. Kniha popisuje statečnost jednotlivců propojenou s tajemným Božím provázením. V knize není nikde vysloveno slovo Bůh. Tím je jedinečná.


Židé dodnes slaví svátek Purím ustanovený v poslední kapitole knihy. V tento den čtou nahlas příběh Ester. Kdykoli je přečteno Hamanovo jméno, bývá přehlušeno dupotem dospělých či křikem dětí a rachotem jejich klapaček nebo řehtaček. Při vy-slovení jména Ester zase uznale řeknou: “ÓÓÓ“. Když uslyší v čtení jméno Mordokaj všichni posměšně řeknou „OjOjOj“. A kdykoliv se v textu objeví slovo hostina, řeknou: „Lchaim - Na zdraví“ a napijí se vína. Svátek Purím je nejveselejším svátkem Židů.
Otázky:


1. Ester se chovala ve vztahu ke svému původu a rodu zce-la jinak než Daniel. Jak?


2. Který verš z knihy Ester mluví o Bohu, i když jeho jméno nevyslovuje?


3. Co nás příběh Ester učí o Bohu?


4. Jaké dobré vlastnosti vidíš u Ester a Mordokaje?

O tomto plánu

Exil: Cesta tam a zpět

Čtením plánu se dostaneš na cestu do zajetí izraelského národa. Chvíli tam pobudeš s Ester a Danielem. A nakonec se s Nehemjášem dostaneš zpět domů. Proč byl Izrael vystěhován? Co to znamená dnes pro tebe?

Děkujeme Dorostové unii, z. s. za poskytnutí tohoto plánu. Pro více informací navštivte: https://www.dorostovaunie.cz/

O vydavateli