Exil: Cesta tam a zpět

Exil: Cesta tam a zpět

DEN 15 z 18

Příchod Ezdráše (-458)


Přichází další fáze návratu Židů, tentokrát včele se zbožným znalcem zákona (zákoníkem) Ezdrášem.
Otázky:


1. Za jakého perského krále se navrátili?


2. Jaké hezké vlastnosti měl Ezdráš?


3. Který vlastnosti by sis přál mít jako Ezdráš? Čím je ti příkladem?

Písmo

O tomto plánu

Exil: Cesta tam a zpět

Čtením plánu se dostaneš na cestu do zajetí izraelského národa. Chvíli tam pobudeš s Ester a Danielem. A nakonec se s Nehemjášem dostaneš zpět domů. Proč byl Izrael vystěhován? Co to znamená dnes pro tebe?

Děkujeme Dorostové unii, z. s. za poskytnutí tohoto plánu. Pro více informací navštivte: https://www.dorostovaunie.cz/

O vydavateli