"Die Ander Ses" Oordenking Reeks

Bybeldagboek
Lees die Bybel // Afdeling 2:Die Krag van God se Woord

God se Woord is kragtig – as jy dit nie toelaat om jou heel te maak nie, sal dit die oordeel wees wat jou vernietig. Dit is nie 'n boek wat ligtelik geneem moet word nie – dit is lewe en dood. Spandeer tyd saam met God en aanbid Hom, want dit sal jou help om nie te rebelleer as jy met jou sonde gekonfronteer word nie. Is dit nie maar wat ons doen as iemand ons teregwys nie? Ons raak verbitterd en oortuig onsself dat die ander persoon verkeerd of selfs versteurd is. God se Woord is nooit verkeerd nie.

Dit is nogal moeilik as ons met die waarheid gekonfronteer word. Die Woord kan ons vrymaak, maar as ons dit egter verwerp, verwerp ons die waarheid. Besluit voor die tyd dat jy volwasse genoeg sal wees om te wil verander in plaas daarvan om vernietig te word.

Praktiese Wenke: Spandeer 15-20 minute om na aanbiddingsmusiek te luister en vra God om jou nederig te hou terwyl jy Sy woord, deur middel van hierdie oordenking, lees en verstaan.