Hoe is God? 'n 21-dag Leesplan

Oordenking

God is God AlmagtigKinders huiwer nooit om hul ouers te vra vir die dinge wat hulle nodig het of graag wil hê nie. God wil hê dat ons nét so na Hom toe sal kom. In Genesis 17:1-8, noem God Homself El Shaddai, wat vir Abraham "God die Almagtige" beteken het. El is 'n nog naam wat as "God" vertaal word en met ander woorde saamgevoeg kan word om verskeie kenmerke van God se karakter uit te beeld. Baie mense glo dat 'n woord soos Shaddai sy oorsprong "shad" uit Hebreeus het en "bors" beteken. Dit verwys na God wat sy mense ten volle voed, bevredig en in al hulle behoeftes voorsien soos 'n ma met haar kind sal doen. Wanneer dit dus saamgevoeg word met die benaming El vir "God," verwys dit na God wat ons vrylik voed en seën omdat Hy ons Onderhouer is.Hy is 'n liefdevolle God wat vir sy mense wil sorg en voorsien. Ons moet ook verstaan dat ons gebede nie 'n las vir God is nie. Op dieselfde wyse wat 'n ouer bly is wanneer 'n kind kom hulp vra, wil God ook na ons gebede luister. Hy wil ons laste ligter maak.Matteus 11:28 sê: "Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee."Wanneer ons begin verstaan dat God ons Onderhouer is, sal ons na 'n daaglikse verhouding met Hom streef. Ons sal verstaan dat ons nie alleen deur ons probleme gaan nie. Elke dag gaan ons hemelse Vader voor ons uit. 'n Versie uit Hillsong se lied "At the Cross" (By die Kruis, hieronder uit Engels vertaal), stel dit so:"U gaan voor my uit.

U beskerm my weë.

U hand ondersteun my.

En ek weet U het my lief."Oordink:  • Hoe vergelyk jou siening van God met die beskrywing van El Shaddai?

  • Op watter manier het jy nou God as jou Onderhouer nodig?

  • Hoe kan jou begrip, dat God jou Onderhouer is, jouself en andere bemoedig?