Hoe is God? 'n 21-dag Leesplan

Oordenking

God Is Ons BanierSoms word ons deur God se beloftes in 'n geveg betrek. Ons moet veg om ons fokus op Hom gerig te hou, veg om nader te beweeg aan die belofte wat ons weet God op ons harte gelê het. Ons het 'n werklike vyand wat baie daarvan sal hou om ons aandag af te lei en ons aan God se beloftes te laat twyfel. Ons veg egter vasberade voort in die vertroue dat God sal doen wat Hy gesê het en ons hou aan veg totdat ons sien hoe daardie belofte 'n werklikheid word.In Eksodus 17:8-15 is die volk Israel van die groot onderdrukking in Egipte bevry en op reis na die land wat God aan hulle beloof het. Nietemin moes Israel weer veg. 

 Terwyl die Israeliete in die vallei geveg het, was Moses op die heuwelkruin waar hy met sy hande omhoog vir hierdie groot vegters gebid het. Israel het hard geveg en met die gebede van Moses, wat deur Aäron en Hur ondersteun is, het hulle die Amalekiete verslaan. Moses het geweet dit was alleen deur die Here se beskermende hand en seën oor die Israeliete dat hulle die geveg kon wen. "Moses het 'n altaar gebou en dit genoem: 'Die Here is my banier'" Eksodus 17:15 AFR53).Gedurende 'n veldslag het opponerende volke hul eie vlag op 'n paal by hul onderskeie voorste linies gehang. Daardeur het hulle soldate 'n fokuspunt gehad wat aan hulle hoop gegee het. Dit is presies wat God vir ons is: 'n banier van bemoediging om aan ons 'n fokuspunt en hoop te gee.Die Here beskerm ons, bedek ons met sy liefde en seën ons aanhoudend.Die Here is ons banier. Hy beskerm ons, bedek ons met sy liefde en seën ons aanhoudend. Die Here gee vir ons hoop en 'n fokuspunt gedurende die moeilike gevegte, wanneer die vyand probeer om ons aan God se beloftes te laat twyfel. Wanneer het jy laas vir Jesus dankie gesê vir al die maniere waarop Hy 'n banier in jou lewe is? Oordink:
  • Op watter manier was die Here al 'n banier vir jou?

  • Hoe kan jy vandag meer op die Here fokus en ook al die dinge wat Hy vir jou deur die dag doen?