Bid God Se Waarheid Oor Jou Vrese

Oordenking

Behoefte aan ReddingAlmal van ons ken iemand wat die goeie nuus van Jesus nie verstaan, begryp of wil hê nie. Hulle lewens mag gelukkig lyk, maar as volgelinge van Jesus weet ons dat slegs Jesus vir ons 'n oorvloedige lewe en sekuriteit kan bied. Kom ons bid vandag vir die mense in ons lewens wat vir Jesus nodig het, asook mense regoor die wêreld wat ons nie eens ken nie. Dit is God se wens dat niemand verlore moet gaan nie .Gebed vir Vandag

Here, U het die wêreld so liefgehad dat U u eniggebore Seun gegee het, sodat wanneer ___________________ in U glo, hy/sy die ewige lewe sal hê. Geen mens op aarde kan vir ons hierdie redding bring nie. Help hulle om te weet Jesus is die weg, die waarheid en die lewe en dat hulle slegs deur Jesus tot God kan nader. U gee aan ___________________ die reg om u kind genoem te word en 'n mede-erfgenaam te wees, wanneer hy/sy Christus aanvaar en in u Naam glo. Wees U hulle rots, veilige vesting en hulle Verlosser! Dis deur genade dat hulle gered word, deur hul geloof en nie deur hulleself nie. Dis u geskenk aan hulle. U groot genade gee hulle 'n nuwe geboorte in 'n lewende hoop, deur die opstanding van Jesus Christus. Hul erfenis word in die hemel bewaar waar niks dit kan vernietig nie. Help hulle om vas te hou aan u onderrig, sodat hulle die waarheid sal ken en daardie waarheid hulle sal vrymaak. Hulle is saam met Christus gekruisig en leef nie meer nie, maar Christus leef in hulle. Vader, hulle leef nou deur geloof in Jesus, wat Homself vir hulle gegee het, omdat Hy vir hulle lief is.