Bid God Se Waarheid Oor Jou Vrese

Oordenking

Verhoudings- en VriendskapsuitdagingsOns staan in soveel verskillende soorte verhoudings: ons gades, kinders, vriende, kollegas en families. Omdat niemand perfek is nie, sal ons 'n verskillende mate van spanning ervaar wanneer ons met ander te doen het. Al is sommige verhoudings moeiliker as ander, kan ons deur ander met respek en liefde te behandel, ons deel doen om verhoudings gesond te hou.Gebed vir Vandag

Vader, help my om ander mense lief te hê en om hulle in blydskap te eer. Help my om nederig te wees, geduldig, sag en liefdevol. Gee my krag om in my verhoudings die vrede te bewaar. Ek sal hulle seën wat negatief praat en ek sal nie kwaad met kwaad vergeld nie. Here, met u hulp sal ek nie toelaat dat ander se aksies my optrede bepaal nie. Ek sal opbou en bemoedig. Ek sal liefde, geduld en goedhartigheid uitstraal. Ek sal waak teen jaloesie, trots, selfvoldaanheid en ongeskikte gedrag. Ek sal met nederigheid ander hoër ag as myself. Sover dit moontlik is, Here, sal ek in vrede met almal leef.