Bid God Se Waarheid Oor Jou Vrese

Oordenking

GesondheidsproblemeDie laaste ding waarmee enigeen van ons te kampe wil wees, is siektes, kwale of gestremdhede. Tog mag dit wel gebeur dat ons een of ander tyd daarmee gekonfronteer gaan word en dat ons dan by God sal smeek vir genesing. Deur hierdie uitdagende valleie van ongesteldhede kan ons vashou aan die hoop wat ons in die Skrif kry. Gebed vir Vandag

Here, ek gaan nie angstig raak oor enigiets nie, want ek verkies om met gebed en danksegging my versoeke na U te bring. Dan sal U volkome vrede, wat alle verstand te bowe gaan, oor my hart en gedagtes heers. Ek is nie bang nie, want U is met my. U versterk my en help my en U sal my met u eie hand red. U troos die gebrokenes en verbind hulle wonde. U het Jesus gestuur om vir my sonde deurboor te word en deur sy wonde is daar vir my genesing. Eendag sal U al my trane wegvee, want in die hemel is daar geen dood, rou, trane of pyn nie.