Lewensbeginsels Waarvolgens Jy Kan Leef

Bybeldagboek
Slagoffer of Oorwinnaar?

Lewensbeginsel 18: As kinders van 'n soewereine God is ons nooit slagoffers van ons omstandighede nie.

Die lewe is nie maklik nie. Ons beleef baie stampe en stote op die pad. Die wedloop is eg, die stryd aanhoudend, en die pynlike ervarings kan ons harte deurboor. Ons omstandighede moet egter nie bepaal wie ons is en hoe ons reageer nie. As gelowiges, moet ons eerder seker maak dat ons gedrag in elke situasie die Here Jesus eer, en ons identiteit moet altyd gebaseer word op die redding wat Hy vir ons gee.

God weet dat die Christen se lewe nie maklik is nie. Die dag toe jy die Here Jesus aanvaar het as jou Verlosser, het Hy jou koers begin bepaal. As jou soewereine God het Hy al die hobbels, draaie, ompaaie, heuwels en valleie beplan. Hy het geweet van al die moeilikhede wat jou in die gesig sal staar. Hy het besef dat jy gereeld sal bots met die wêreld, die vlees en met die duiwel, tot en met jou tuiskoms by Hom. Hy het jou egter nie net op die pad gesit en gehoop dat jy jou weg self sal vind nie. Hy het die Heilige Gees gestuur om in jou te woon, jou te lei en jou aan te moedig. Volharding vereis iets wat 'n mens nie sonder hulp bekom nie—vertroue in jou onsigbare, soewereine God. Deur die Heilige Gees wat jou herinner van Sy getrouheid en mag (Joh 14:26), kan jy egter toegewyd bly aan Hom.

Wanneer dit moeilik begin word—en dit sal—kan jy nie weghardloop nie. Jy kan nie moed opgee nie. Hoe langer jy getrou gehoorsaam is aan die Here, ten spyte van die omstandighede, hoe sterker sal jou geloof word. Jy is gereed vir groter diens en meer bedieninge. Jy word sterk, magtig, en standvastig.

Die Een wat die kruis verduur het, lewe in jou, jy is dus ten volle toegerus vir enige iets wat Hy jou vra om te doen. Jy moet Hom dus vra om jou te inspireer met sy krag en wysheid en dan moet jy gehoorsaam wees aan alles wat Hy jou beveel om te doen. Onthou, jy is nooit 'n slagoffer van jou omstandighede nie, want jou soewereine God kan alles wat met jou gebeur aanwend tot seën vir jou en tot Sy heerlikheid.