Lewensbeginsels Waarvolgens Jy Kan Leef

Bybeldagboek

Wandel in die Gees

Lewensbeginsel 22: Om in die Heilige Gees te wandel, is om die eerste aanbevelings van die Heilige Gees te gehoorsaam.

Na wie kyk jy vir daaglikse leiding oor hoe om te lewe of hoe om besluite te neem?

Die Skrif sê die enigste Gids wat ons vertroue werd is, is die Heilige Gees. Hy is die Een wat ons verlede en ons toekoms, van vandag tot in ewigheid, ten volle ken. Hy ken God se plan en doel vir elkeen van ons, en Hy weet wat goed en wat reg is vir ons.

Jesus verwys herhaaldelik na die Gees as “Gees van waarheid” en het vir ons gesê: “Wanneer Hy kom, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei. Wat Hy sal sê, sal nie van Homself kom nie. Hy sal net sê wat Hy hoor, en Hy sal die dinge wat gaan kom, aan julle verkondig.” (Joh. 16:13) Dit is die Gees van waarheid wat ons altyd wys wat Jesus sal wees, sê of doen op enige gegewe oomblik.

God wil hê ons moet weet wat om te doen en wanneer om dit te doen en ons kan waarlik Sy Gees vertrou om ons Gids te wees. Daar is egter sekere voorwaardes verbonde aan die leiding van die Heilige Gees in ons lewe.

Eerstens moet ons gehoorsaam wees aan die Heilige Gees. Ons moet ja sê wanneer Hy ons lei om iets te doen of 'n spesifieke woord spreek. Ons moet gewillig wees om die Heilige Gees se leiding te gehoorsaam en te doen wat Hy ons vra om te doen.

Tweedens moet ons geloof hê in Sy leiding. Ons sal meer geneig wees om te hoor wat die Heilige Gees te sê het as ons verwag dat Hy met ons gaan praat. Ons is meer geneig om die Heilige Gees se leiding raak te sien wanneer ons na Hom soek. Hebreërs 11:6 sê: “dat Hy dié wat Hom soek, beloon.” Ons moet Sy leiding ywerig soek, daarvoor vra, uitkyk daarvoor, dit verwag en dit ontvang.

Die Heilige Gees het gekom om die waarheid aan ons te openbaar. Hy is alwetend en het gekom om dit vir ons te gee wat ons moet weet om 'n gehoorsame en getroue lewe te leef. Vertrou Hom om jou te lei, nou en vir altyd.