Lewensbeginsels Waarvolgens Jy Kan Leef

Bybeldagboek

Die Here se Goedheid & Seën

Lewensbeginsel 23: Jy kan nooit vir God te veel gee nie.

Dit is net 'n feit: Jy kan nooit te veel vir God gee nie.

Die Ou Testamentiese profeet, Maleagi, het hierdie beginsel beslis geglo. Deur hom het God die volk opdrag gegee om Hom die volle tiende te bring en gesê: "Bring die volle tiende na die voorraadkamer toe sodat daar iets te ete in my huis kan wees, en toets My hierin, sê die Here die Almagtige. Toets My of Ek nie die vensters van die hemel vir julle sal oopmaak en vir julle reën sal uitgiet, meer as wat julle kan gebruik nie." (Mal. 3:10)

Om 'n tiende te gee, is om 'n persentasie van ons inkomste aan God te gee vir Sy werk. Al wat ons het, is 'n gawe van God; daarom is 'n tiende slegs 'n deel van wat Hy reeds aan ons gegee het. As ons God se Woord gehoorsaam en die gedeelte wat Hy versoek het blymoedig sal gee, sal Hy ons en die werk van Sy koninkryk seën.

God het ons jare gelede gelei om eiendom te koop vir die uitbreiding van die Baptiste Kerk in Atlanta. Ons het begin bid dat Hy die fondse sou voorsien. Ek het ook spesifiek gebid dat Hy my sou wys wat ek moes gee. Ek was finansieël sterk, maar het gevoel dat daar iets meer was wat Hy nodig gehad het.

Dit was nie lank voor Hy my gewys het om my kamera toerusting aan die boufonds te gee nie. Jy moet weet, ek is baie lief vir fotografie… dit is my gunsteling stokperdjie. God se oortuiging was egter sterk en op die man af. Ek wou op geen manier die regte besluit vermy nie. Ek het geweet dat my gehoorsaamheid tot seën sou lei. As Hy my kamera's wou hê, wou ek hulle gee. Na regte het Hy hulle in elk geval besit.

'n Paar dae later het ek my toerusting verkoop en die geld aan die boufonds gegee. Baie mense in ons gemeente het ook persoonlike besittings en items van waarde gegee. Toe dit tyd word om die papierwerk vir ons nuwe eiendom te teken, het ons die nodige geld gehad sonder om een sent te hoef leen.

'n Paar maande later het 'n vrou my deurklokkie gelui. Toe ek die deur oop maak, het ek opgemerk dat sy twee groot inkopiesakke gehad het. "Is jy Charles Stanley?" het sy gevra. Ek het nie geweet wat om te dink nie, maar het geantwoord: "Ja, ek is."

"Dit is vir jou." Sy het die sakke neergesit en weg gestap. Ek het binne-in gekyk en dadelik my kamera toerusting herken! God het elke lens en kameradeeltjie aan my teruggegee. Is dit hoe Hy werk? Ek glo dit is. Baie keer toets Hy ons om te sien waar ons ware toewyding lê. Is dit in "dinge" of in Hom?

God daag ons uit om Hom die voorreg te gee om Homself te bewys en het belowe om ons daarvoor te seën. (Spr.3: 9-10) Die psalmskrywer het gevra: "Hoe sal ek die Here vergoed vir al sy weldade aan my?” (Ps. 116: 12) Die vraag kan so geïnterpreteer word:“Hoe kan ek die Here terugbetaal vir al Sy goedheid teenoor my?"

Die antwoord is, ons kan nie. Niemand kan nie, want niemand sal ooit die Here kan vergoed nie.