Oswald Chambers: Vreugde - Krag In Die Here

Bybeldagboek
Die Skrif is vol vermanings om te juig, om God te prys, om hardop van vreugde te sing; maar net wanneer 'n mens 'n rede het om te juig, om te prys en om hardop te sing, kan hierdie dinge werklik vanuit die hart gedoen word. Op fisiese gebied is die lewe maar vaal vir die gemiddelde siek mens, en vir dié wat siek in die siel voel, is ware opgeruimdheid en moed 'n onmoontlikheid. Totdat die siel genees is, is daar altyd 'n onderliggende vrees en angstigheid wat die blydskap en onuitspreeklike vreugde steel wat God vir al sy kinders begeer.Slegs wanneer God 'n lewe in besit neem, kan daar bevryding van moedeloosheid kom. Om in die vrede en vreugde van God se vergifnis en guns te lewe, is die enigste ding wat blymoedigheid sal bring.Oordenkingsvrae: Watter rede het ek om te juig? Van watter fisiese- of geestelike siekte is ek genees? Uit watter moedeloosheid is ek bevry? Uit watter vrees is ek verlos?Aanhalings uit: "Workmen of God", © Discovery House Uitgewers