Oswald Chambers: Vreugde - Krag In Die Here

Bybeldagboek
Jesus Christus is nie slegs Verlosser nie, Hy is Koning, en Hy het die reg om enigiets en alles van ons na eie goeddunke te herstel. Ons praat oor die vreugdes en vertroostings van ons verlossing; Jesus Christus praat daarvan om die kruis op te neem en Hom te volg. Baie min van ons weet enigiets oor lojaliteit teenoor Jesus Christus. Ons beskou Jesus Christus as die beste voorbeeld van die Christelike lewe; ons beskou Hom nie as die Almagtige Vleesgeworde God met alle mag in die hemel en op aarde nie. Ons maak van Hom 'n kameraad, Een wat in die lewensstryd meer asem as enigiemand het en na ons toe kom vir hulp. Ons hanteer Hom asof Hy een van ons is; ons trek nie ons skoene uit wanneer Hy praat nie. Jesus Christus is Verlosser en Hy red ons in Sy eie volstrekte en heilige heerlikheid.Oordenkingsvrae: Watter vreugde het ek in opoffering gevind? Ondervind ek groter vreugde om Jesus as 'n kollega of as koning te hê? Is ek blyer by die gedagte om in God se koninkryk te regeer of om te ly om dit te bevorder?Aanhaling uit: "He Shall Glorify Me", © Discovery House Uitgewers