Sách Ê-phê-sô

3 Ngày

Kế hoạch đơn giản này sẽ giúp bạn đọc xuyên suốt sách Ê-phê-sô và là tài liệu tốt cho nhóm nhỏ hay cá nhân học Kinh Thánh.

Nhà phát hành

Kế hoạch này do LifeChurch.tv biên soạn.

Thông tin phát hành

Hơn 100000 lượt hoàn tất