Câu Chuyện Giáng Sinh

Câu Chuyện Giáng Sinh

5 Ngày

Câu chuyện Chúa Giêsu sanh ra chính là trọng tâm của lễ Giáng Sinh. Kế hoạch này ghi chép lại sự khởi đầu khiêm nhường của Đấng Cứu Thế mà nhân loại đã trông mong từ hàng thế kỷ trước. Loạt bài đọc này được tổng hợp để kết nối chúng ta cùng sự giáng sinh của Đấng Ê-ma-nu-ên, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.

Nhà phát hành

Thông tin phát hành

Hơn 750000 lượt hoàn tất