Câu Chuyện Giáng Sinh

5 Ngày

Câu chuyện Chúa Giêsu sanh ra chính là trọng tâm của lễ Giáng Sinh. Kế hoạch này ghi chép lại sự khởi đầu khiêm nhường của Đấng Cứu Thế mà nhân loại đã trông mong từ hàng thế kỷ trước. Loạt bài đọc này được tổng hợp để kết nối chúng ta cùng sự giáng sinh của Đấng Ê-ma-nu-ên, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.

Nhà phát hành

YouVersion.com hân hạnh cung cấp dàn bài kế hoạch đọc Câu Chuyện Giáng Sinh cho bạn. Hãy gặp gỡ những người sử dụng YouVersion khác, tìm thêm kế hoạch, và đọc Kinh Thánh trên máy tính tại http://www.youversion.com.

Thông tin phát hành

Hơn 500000 lượt hoàn tất