Tương Giao với Chúa trong Lời Cầu nguyện

Ngày 1 trong 4 ngày • Bài đọc hôm nay

Tĩnh Nguyện
CHUÁ MONG CHỜ BẠNTƯƠNG GIAO VỚI NGÀI

Cảm tạ Chúa vì tình yêu thương và sự quan tâm Ngài dành cho bạn. Hãy cầu xin Chúa cho bạn thấy được Chúa cần bạn tương giao với Ngài mỗi ngày nhiều như thế nào.THỰC HÀNH

Xếp những cái ly kế bên chậu rửa ở nhà bếp. Đổ đầy nước vào từng cái ly. Thử hỏi làm thế nào mà bạn có thể đổ đầy vào mỗi thùng chứa nước trong nhà mình và làm sao nước vẫn cứ chảy ra khỏi vòi. Tương tự như vậy, Chúa sẽ không bao giờ ngừng chờ đợi bạn.SUY GẪM

Chúa hiện hữu bất cứ lúc nào. Cũng như bạn có thể đổ đầy nước vào một cái ly khác chỉ bằng việc vặn vòi nước, vì vậy bạn có thể cảm nhận sự hiện hữu của Chúa khi đến với Ngài trong lời cầu nguyện Đọc Êsai 30:18: " Đức Giê-hô-va còn chờ đợi để làm ơn cho các ngươi; Ngài sẽ được tôn lên mà thương xót các ngươi. Vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời công nghĩa. Phước thay cho mọi kẻ trông đợi Ngài!" Chúa muốn bạn gần gũi với Ngài hơn, để được đầy dẫy trong tình yêu thương, sự an bình của Ngài, vì Ngài trông đợi những gì tốt nhất cho bạn. Mặc dầu, Chúa đang hành động thay bạn, nhưng Ngài muốn bạn đáp lời Ngài, thể hiện sự sẵn lòng sẻ chia về cuộc sống của bạn với Ngài. Để làm được điều đó, bạn phải tương giao với Chúa mỗi ngày.TRÒ CHUYỆN VỚI NHAU

-Người mà bạn thích trò chuyện là ai và tại sao bạn lại thích họ?

- Kể về thời gian mà bạn thực sự muốn trò chuyện với người này. Tại sao bạn mong chờ được trò chuyện với họ?

- Tại sao Đức Chúa Trời lại mong chờ bạn để ban ơn cho bạn?