Đối Diện Các Thử Thách Cảm Xúc Theo Lời Kinh Thánh

Tĩnh nguyện
Một sự thật phi thường là: chúng ta được Chúa đặt để một cách có chủ ý cho kế hoạch và mục đích của Ngài, ngay tại đây và tại thời điểm này trong lịch sử. Chúa cần một người như bạn để biết yêu thương những kẻ chẳng đáng yêu - để đem nguồn vui đến một thế giới tăm tối, lạnh lẽo - để phản ánh sự bình an trong những hoàn cảnh hoặc câu chuyện đau thương - và hành động cách nhân lành khi thế gian trở nên vô tình, bội bạc. Đức Chúa Trời, Đấng sáng tạo nên vũ trụ, cần một người như bạn để luôn lạc quan trước những hoàn cảnh khó khăn - để hi vọng khi chẳng còn lý do gì để hi vọng - để kiên trì với những kẻ cố chấp hay những kẻ bắt bớ bạn. Bởi Chúa cần bạn, Ngài tạo dựng nên để bạn bày tỏ tấm lòng Ngài. Nhưng dù là con cái Ngài, chúng ta vẫn còn mắc phải rất nhiều đặc tính di truyền của thế gian và chối bỏ những thuộc tính mà Chúa, Đấng yêu thương, đã ban cho chúng ta cách rời rộng. Nan đề là, chúng ta thích làm theo ý mình thay vì theo ý Chúa. Nan đề là, chúng ta hay bộc lộ bản tính ích kỷ của mình trong các tình huống, thay vì bày tỏ trái Thánh Linh vui mừng và trưởng thành.Chúng ta được Chúa tạo dựng để bày tỏ tấm lòng Ngài trong từng thời điểm được ghi chép trong cuộc đời mình. Chúng ta được tạo dựng để làm việc lành cho Chúa, nhưng thay vào đó, chúng ta quyết định tự biến mình thành thứ cảm xúc giả tạo và sai lạc với ý định ban đầu của Ngài. Chúa tạo dựng chúng ta bởi sự thiếu vắng vinh quang của Ngài trên đất, nên Ngài đã gởi bạn và gởi tôi đến. Khi chúng ta để Chúa khỏa lấp mọi góc cạnh trong đời sống và tấm lòng mình đến mức nào, Ngài sẽ bày tỏ chính Mình qua chúng ta đến mức ấy. Một sự thật kỳ diệu và đáng kinh ngạc là: bạn khao khát Chúa đến chừng nào, bạn sẽ kinh nghiệm được Ngài chừng ấy! Từ lúc Vườn Ê-đen cho đến ngày nay, câu hỏi vẫn không hề thay đổi: bạn khao khát Chúa đến mức nào?