Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

7 Cách Để Đổi Mới Tâm Trí Của Bạn

7 Cách Để Đổi Mới Tâm Trí Của Bạn

7 ngày

Rô-ma 12:2 Phao-lô nói đời sống được biến đổi là qua sự đổi mới tâm trí. Nhiều người nghĩ rằng khi đời sống được biến đổi, thì tâm trí sẽ được biến đổi. Điều ngược lại mới đúng. Khi chúng ta ra đời, cái đầu ra trước. Khi tâm trí thay đổi, đời sống sẽ được thay đổi. Hãy nhớ: tâm trí đi đâu, đời sống đi theo đó.

Chúng tôi xin cảm ơn Vladimir Savchuk đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: http://www.vladimirsavchuk.com

Thông tin phát hành

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi