Niềm vui bất ngờ

Niềm vui bất ngờ

31 Ngày

Kinh Thánh nói với chúng ta rằng “Trong sự hiện diện của Chúa là trọn vẹn của niềm vui” và rằng "niềm vui của Chúa là sức mạnh của chúng ta". Niềm vui không chỉ đơn giản là một cảm xúc, nó là bông trái của Đức Thánh Linh và là một trong số những vũ khí tốt nhất trong kho vũ khí của bạn để chống lại sự thất vọng, chán nản, và thất bại. Trong suốt 31 ngày học tập những gì Kinh Thánh nói về niềm vui, và củng cố chính mình để trở nên một Cơ Đốc Nhân vui vẻ thực sự.

Nhà phát hành

Chúng tôi chân thành cảm ơn Carol McLeod đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập: www.justjoyministries.com

Thông tin phát hành

Hơn 250000 lượt hoàn tất