Yên Nghỉ Cho Những Người Mệt Mỏi

Ngày 1 trong 3 ngày • Bài đọc hôm nay

Tĩnh nguyện
BẠN ĐƯỢC MỜIHôm nay, bạn là người nhận được lời mời tuyệt vời nhất mà mình từng được nhận. Khó tin lắm phải không? Thật vậy đấy! Tôi nói đây là lời mời tuyệt vời nhất vì nó đến từ một người thực sự đáng tôn vinh. Người thực hiện lời mời này chính là Chúa Giê-xu Christ. Lời mời tuyệt vời của Ngài được tìm thấy trong Ma-thi-ơ 11:28 khi Ngài nói, ”Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ."Lời mời này dành cho "những kẻ gánh nặng và mệt mỏi." Lời mời này không dành cho những kẻ tự phụ. Nó không dành cho những ai kiêu ngạo hay thô lỗ. Thật không may, rất nhiều người quá tự cao để thừa nhận rằng họ đang mang vác gánh nặng. Họ không nhận ra mình đang cần sự trợ giúp từ nơi thiên thượng. Vì vậy, Chúa Giê-xu mời gọi những người mệt nhọc và nặng gánh lo âu. Cụm từ mệt mỏi có nghĩa những gánh nặng chúng ta mang vác trên vai. Và cụm từ gánh nặng đề cập đến những gánh nặng (luật lệ) người khác đặt lên chúng ta (Ma-thi-ơ 23:4; Lu-ca 11:46).Một người Do Thái chính thống bị đè nặng bởi tôn giáo của mình. Một cá nhân phải tuân giữ cả 613 luật lệ được đề cập trong Luật Pháp. Thêm vào đó, họ phải tuân theo rất nhiều điều lệ và quy tắc trong truyền thống Do Thái. Một người Do Thái sống trong âm thanh của cụm từ "Ngươi chớ." Nhưng Kinh Thánh nói rằng chúng ta không thể nào được cứu bởi việc giữ Luật Pháp (Ga-la-ti 2:16).Bạn có đang vác trên vai gánh nặng tội lỗi và day dứt không (Thi Thiên 38:3-4)? Cho nên, Chúa Giê-xu đề nghị cho bạn sự nghỉ ngơi. Trong Ma-thi-ơ 11:28, từ 'yên nghỉ' có nghĩa là sự cứu rỗi. Bạn không thể nào tự giải thoát khỏi những gánh nặng của mình và đạt được sự cứu chuộc bằng cách cố gắng tuân theo Luật Pháp bằng sức riêng hoặc làm việc lành. Những việc lành là bông trái của sự cứu rỗi, chứ không phải rễ của nó. Đấng Christ đã làm tất cả những gì cần được làm để cho bạn sự cứu rỗi. Tất cả những gì bạn cần làm là đến với Chúa Giê-xu với đức tin đơn sơ, ăn năn tội lỗi và xin Ngài tha thứ. Nhớ rằng lời mời gọi này là cho tất cả mọi người. Chúa Giê-xu nói những kẻ mệt mỏi và gánh nặng. "Không quan trọng bạn thuộc về chủng tộc nào, tôn giáo nào, khu vực nào hay màu da nào. Lời mời này dành cho bạn! Bạn đã được mời!