Yên Nghỉ Cho Những Người Mệt Mỏi

Yên Nghỉ Cho Những Người Mệt Mỏi

3 Ngày

Bài học này sẽ giúp những người tìm kiếm thấy được Đấng Christ và khích lệ các tín đồ tìm sự yên nghỉ trong Đấng Christ từ những thử thách hàng ngày.

Nhà phát hành

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn David Mende và El-Shaddai AOG đã cung cấp bài học này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://elshaddaiag.in/

Thông tin phát hành

Hơn 50000 lượt hoàn tất