Tại nơi của chúng ta: Nhóm lễ Mùa Chay từ Time of Grace

Tại nơi của chúng ta: Nhóm lễ Mùa Chay từ Time of Grace

14 Ngày

Lịch đọc Kinh Thánh này sẽ đi cùng bạn qua mùa Kiêng ăn, đem đến cho bạn những câu chuyện phi thường về sự đau đớn, sự đoán phạt và sự chết Chúa Giê-xu Christ đã chịu thay cho chúng ta.

Nhà phát hành

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Chức vụ Time of Grace đã cung cấp kế hoạch đọc này. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập trang web: www.timeofgrace.org

Thông tin phát hành

Hơn 100000 lượt hoàn tất