ĐỨC CHÚA TRỜI+ MỤC TIÊU: Làm Sao Để Đặt Mục Tiêu Khi Là Cơ Đốc Nhân

Tĩnh nguyện

NGÀY 1:  Có phù hợp để thiết lập những mục tiêu khi là một Cơ Đốc Nhân không?Bạn muốn theo Đức Chúa Trời VÀ đạt được những mục tiêu có mục đích. Nhưng bạn lo lắng rằng việc thiết lập những mục tiêu sẽ đưa bạn rời xa khỏi kế hoạch của Đức Chúa Trời cho bạn. Vì vậy, bạn đang phân vân, "Có phù hợp để thiết lập mục tiêu khi là một Cơ Đốc Nhân không?" Lời của Đức Chúa Trời nói gì về cách thiết lập mục tiêu và làm sao để phù hợp với ý muốn của Ngài?" Đức Chúa Trời có rất nhiều điều để nói về mục tiêu, hoạch định có chủ ý, và quản lý tốt những gì chúng ta được ban cho. Câu trả lời ngắn gọn là: có mục tiêu là tốt! Thậm chí Chúa Giê-xu cũng có mục tiêu. Đức Chúa Trời khao khát chúng ta sống một cuộc sống có mục đích, không phải ngẫu nhiên. Sự thật là bạn đang cầu hỏi và tìm kiếm ý muốn của Ngài có nghĩa là bạn muốn làm cuộc sống này tốt đẹp. Lời của Ngài soi sáng cho bạn cách để thiết lập những mục tiêu đúng và luôn có động lực để đạt được chúng. Nhưng, đừng kỳ vọng để tìm một danh sách kiểm tra hoặc một công thức sửa chữa nhanh để thiết lập một mục tiêu trong Kinh Thánh. Nếu điều đó dễ dàng như vậy, chúng ta có thể đọc danh sách, kiểm tra nó, và không bao giờ thưa chuyện với Đức Chúa Trời về kế hoạch của chúng ta. Điều đó không phải là tuân theo các quy tắc, đó là mối quan hệ với Đấng đã tạo nên bạn với những ân tứ và tài năng duy nhất để sử dụng, Đức Chúa Trời chính Ngài. Có những điều thay để để đặt mục tiêu tốt? Lang thang không mục đích, cứ để cho cuộc sống diễn ra. Hãy suy nghĩ về điều đó. Có bất cứ ai trong số các nhân tố quan trọng trong Kinh Thánh chỉ ngồi đó và không làm gì? Chắc chắn, họ đã có những hành động sai lầm, nhưng Môi-se, Đa-vít, Sa-lô-môn, Ê-xơ-tê, Ru-tơ, Giăng, Phao-lô và Chúa Giê-xu chính Ngài cũng có những mục đích và họ đã được điều đó sau đó với sức mạnh và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Bạn cũng sắp làm như vậy, mỗi lần một bước nhỏ và một bước nhảy vọt của niềm tin.Xin cầu nguyện cùng với tôi: Lạy Chúa, Con muốn theo Ngài, thiết lập mục tiêu của con phù hợp với ý muốn của Ngài cho cuộc sống của con. Cám ơn Ngài đã tạo ra con với những ân tứ và tài năng độc đáo để sử dụng cho mục đích vĩ đại của Ngài. Con muốn đi đến nơi Ngài đang đi. Xin chỉ cho con làm thế nào thiết lập mục tiêu theo cách Ngài mong muốn. Con cần sự khôn ngoan của Ngài trong kế hoạch và mục đích của con để con có thể quản lý những gì Ngài ban cho con- thời gian, tiền bạc, công việc, mối quan hệ, và sức khỏe của con - ở ngay nơi con đang ở. Xin mở mắt con để lẽ thật của Ngài và giúp mục tiêu di chuyển từ đầu của con đến tấm lòng của con và đến tay của con. Trong danh Chúa Giê-xu. Amen!