7 điều Kinh Thánh nói về hôn nhân

7 Ngày

Kinh Thánh nói rằng khi bạn tìm thấy người phối ngẫu, bạn đã tìm thấy một điều tốt lành. Làm thế nào để bạn làm cho cảm giác đó kéo dài? Và bạn có thể tiếp tục phát triển gần gũi hơn? Điều gì làm cho một cuộc hôn nhân tin kính hoàn thành hứa nguyện của mình? Trong sự tĩnh nguyện bảy ngày của YouVersion, các nhân viên chia sẻ câu trả lời của họ cho những câu hỏi này và hơn thế nữa. Mỗi ngày bao gồm một hình ảnh câu Kinh Thánh bạn có thể chia sẻ để tôn cao người phối ngẫu của mình.

Nhà phát hành

Kế hoạch này được viết và cung cấp bởi nhóm YouVersion. Truy cập youversion.com để biết thêm thông tin.

Thông tin phát hành

Hơn 250000 lượt hoàn tất