Những Câu Hỏi Tạo Sự Chú Ý của Chúa Giê-xu

7 ngày

Chúa Giê-su thích chất vấn. Trong 183 câu hỏi mà người ta hỏi Chúa Giê-su, Ngài chỉ trả lời trực tiếp cho họ 4 câu. Còn 179 câu còn lại, Ngài thường trả lời bằng cách hỏi ngược lại họ. Đó là cách thông thường Ngài dùng để giúp họ trưởng thành. Hãy cùng mục sư Tom Hughes thuộc Hội Thánh Christian Assembly, Los Angeles bước vào linh trình 7 ngày theo dõi đức tin của bạn tăng trưởng khi bạn trả lời những câu mà Chúa Giê-su vẫn đang hỏi.

Nhà phát hành

Chúng tôi muốn cảm ơn Giáo hội Kitô giáo đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập:
http://cachurch.com/

Thông tin phát hành