Giô-suê 1:9

Giô-suê 1:9 BPT

Nhớ rằng ta khuyên con hãy mạnh dạn và can đảm. Đừng sợ hãi gì, vì Chúa là Thượng Đế của con sẽ luôn ở cùng con bất cứ nơi nào con đi.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Giô-suê 1:9

Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnGiô-suê 1:9