Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Được Huấn Luyện Để Tin Tưởng

Được Huấn Luyện Để Tin Tưởng

Làm sao chúng ta một cách cá nhân có thể biết rằng Đức Chúa Trời là đáng tin cậy và có khả năng, sức mạnh và quyền năng để giải quyết những vấn đề lớn nhất của chúng ta nếu chúng ta chưa bao giờ gặp phải vấn đề nào? Buổi tĩnh nguyện kéo dài sáu ngày này là một lời nhắc nhở rằng có đức tin nơi Đức Chúa Trời cũng có nghĩa là có đức tin nơi khả năng, thời điểm và phương pháp của Ngài. Chúng ta đang được huấn luyện để tin cậy Ngài.

Chúng tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Jennifer McAlister đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập: https://trainedtotrust.com
Thông tin phát hành

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi

;