TAKOT SA PANAHON NG CORONAVIRUS

Araw 7 ng 7 • Babasahin para sa araw na ito

Debosyonal


PUMAILANLANG NA MAY MGA PAKPAK NA GAYA SA MGA AGILA


Ang pagiging isang taong may pananampalataya ay hindi nangangahulugang hindi ka na kailanman matatakot. Gayunpaman, habang hinahayaan mo ang Diyos ng sansinukob na Siyang nasusunod sa buhay mo at kinikilala mo ang iyong pangangailangang iasa ang lahat sa Kanya, nababawasan ang iyong takot. Kapag kasama mo ang Diyos, hindi ka kailanman lalakad sa kadiliman at hindi ka kailanman lalakad nang nag-iisa. Kapag kasama mo ang Diyos, papailanlang ka na may mga pakpak na gaya sa mga agila. Tatakbo ka at hindi mapapagod. Lalakad ka ngunit hindi manghihina.


Kapag inilagay mo ang iyong pag-asa at tiwala sa Diyos, malalampasan mo ang anumang balakid sa iyong landas o sa pangyayari sa iyong buhay. At kasama riyan ang takot. Kapag ang Panginoon ay binigyan ka ng pangako sa Kanyang salita, maniwala ka, at ang iyong kalakasan ay manunumbalik. Manatiling may kalakasan ng loob habang naghihintay kang masagip Niya mula sa lahat ng nagbibigay sa iyo ng takot. 


Iangat ka nawa ng Panginoon sa mga pakpak ng agila at nawa'y dalhin ka sa lugar ng panibagong lakas. Nawa'y mamahinga ka sa Kanyang makapangyarihang mga kamay at manatili sa Kanyang salita, upang magkaroon ka ng Kanyang kapayapaan, na hindi kayang maunawaan, sa halip na takot.


Sana ay nahikayat ka ng gabay na ito. Upang mas may malaman ka pa tungkol sa Wiedmann Bible at sa natatanging sining nito, maaaring bisitahin ang thewiedmannbible.com.