TAKOT SA PANAHON NG CORONAVIRUS

Araw 4 ng 7 • Babasahin para sa araw na ito

Debosyonal


ANG TAKOT AY SINUNGALING


Ang matakot tungkol sa isang bagay na maaaring makasama sa atin ay likas sa tao, ngunit ang takot ay hindi galing sa Diyos. Ang takot ay isa sa popular na sandatang ginagamit ng kaaway laban sa atin. Bilang mga Cristiano, batid natin na hindi tayo binibigyan ng Diyos ng espiritu ng takot. Binibigyan Niya tayo ng espiritu ng kapangyarihan at ng pagpipigil ng sarili. Malalampasan natin ang takot sa kawalang katiyakan, dahil alam nating ang Diyos ang may kapamahalaan at sasamahan Niya tayo sa napakahirap na panahong ito. 


Si Zach Williams ay isang musikerong Cristiano at may magandang awitin siyang may titulong "Fear is a Liar."


Ganito ang sinasabi sa koro ng awit: 


“Fear, he is a liar


He will take your breath


Stop you in your steps


Fear he is a liar


He will rob your rest


Steal your happiness


Cast your fear in the fire


’Cause fear he is a liar.”