การเชื่อฟัง

การเชื่อฟัง

2 สัปดาห์

พระเยซูเองทรงตรัสว่า ถ้า​ใครรักพระองค์ ​ก็​จะ​ประพฤติ​ตาม​บัญญัติ​ของ​พระองค์​ ไม่ว่าเราแต่ละคนต้องจ่ายราคาเพียงใด การเชื่อฟังของเรานั้นสำคัญต่อพระเจ้า แผนการอ่านเรื่อง "การเชื่อฟัง" จะพาเราผ่านพระวจนะที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อฟัง: จะคงไว้ซึ่งความคิดที่สัตย์ซื่อได้อย่างไร บทบาทของความเมตตา การเชื่อฟังนั้นปลดปล่อยชีวิตของเรา และนำพระพรมาสู่ชีวิตของเราได้อย่าง และอื่นๆ อีกมาก

ผู้เผยแพร่

เกี่ยวกับผู้เผยแพร่

มากกว่า 500000 คนที่อ่านจบแล้ว