การอธิษฐาน

การอธิษฐาน

21 วัน

เรียนรู้ในการอธิษฐานในแบบดีที่สุด ทั้งจากคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรม และจากคำตรัสของพระเยซูเอง ค้นหาความกล้าที่จะทูลความต้องการของคุณต่อพระเจ้าทุกๆ วันด้วยความเพียร และความอดทน ค้นพบตัวอย่างของคำอธิษฐานที่ว่างเปล่า และคิดว่าตนชอบธรรม กับคำอธิษฐานที่บริสุทธิ์จากใจสะอาด จงอธิษฐานอย่างไม่หยุดหย่อน

ผู้เผยแพร่

แผนการอ่านนี้จัดทำโดย YouVersion.com

เกี่ยวกับผู้เผยแพร่

มากกว่า 750000 คนที่อ่านจบแล้ว