ความมั่นใจในพระสัญญา

ความมั่นใจในพระสัญญา

4 วัน

พระเจ้าทรงปรารถนาให้คุณรู้ว่าคุณได้รับความรอด และจะได้ขึ้นสวรรค์แน่นอน! ความมั่นใจของคุณจะเพิ่มพูนขึ้นผ่านการพูดคุยกับพระเจ้าและใคร่ครวญพระคำของพระองค์ เมื่อคุณจดจำข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้ จะช่วยให้คุณมั่นใจในพระสัญญาของพระองค์ได้ในทุกวันเวลา ให้ชีวิตของคุณได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยท่องจำข้อพระคัมภีร์นี้! สำหรับระบบการท่องจำพระคัมภีร์อย่างครอบคลุม โปรดเยี่ยมชม http://www.memlok.com

ผู้เผยแพร่

เราขอขอบคุณ MemLok ระบบช่วยท่องจำพระคัมภีร์ สำหรับการแบ่งปันโครงสร้างของแผนการอ่านนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MemLok โปรดเยี่ยมชม: https://memlok.com/

เกี่ยวกับผู้เผยแพร่

มากกว่า 750000 คนที่อ่านจบแล้ว