ความมั่นใจในพระสัญญา

ความมั่นใจในพระสัญญา

4 วัน

ความมั่นใจในพระสัญญาว่าพระเจ้าทรงยกโทษบาปให้กับเราเป็นสิ่งที่พระองค์ปรารถนา! ความมั่นใจในพระสัญญานั้นจะสามารถเติบโตขึ้นผ่านการพูดคุยกับพระเจ้าและใคร่ครวญพระคำ. การเชื่อฟังพระคำ, เมื่อคุณจดจำพระคำพระเจ้า, พระคำพระเจ้าจะสามารถช่วยให้คุณทั่นใจในพระสัญญาของพระองค์ได้ในทุกเวลา. ให้ชีวิตของเปลี่ยนแปลงโดยจดจำพระคำพระเจ้า! สำหรับแผนการในการจดจำพระคำ, โปรดเยี่ยมชม http://www.MemLok.com

ผู้เผยแพร่

เกี่ยวกับผู้เผยแพร่

มากกว่า 750000 คนที่อ่านจบแล้ว