การอดอาหารอธิษฐาน 21 วัน

บทเฝ้าเดี่ยวประจำวัน
พระธรรมตอนนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ในแนวคิดของการอดอาหารอธิษฐาน 21 วัน ตามที่คุณได้ตั้งเป้าหมายใน 3 สัปดาห์นี้เพื่อแสวงหาพระเจ้า และรู้ว่าพระเจ้าทรงได้ยินเสียงจากคำอธิษฐานของคุณแล้ว พระองค์ได้ทรงกระทำกิจแทนคุณ อะไรคือนิมิตที่เจาะจงและชัดเจน ที่คุณกำลังแสวงหาจากพระเจ้าในเวลานี้? จดบันทึกคำอธิษฐานเพื่อคุณจะสะท้อนสิ่งนั้นเมื่อจบในวันที่ 21 ใช้เวลาเพื่ออธิษฐานต่อพระเจ้า เพื่อให้พระองค์ตรัสกับคุณและมอบกำลังแก่คุณ