คำ ๆ เดียวจากพระเจ้าถึงคุณ เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้

คำ ๆ เดียวจากพระเจ้าถึงคุณ เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้

4 วัน

คำ ๆ เดียวจากพระเจ้าถึงคุณ สามารถช่วยให้ชีวิตคุณยุ่งยากน้อยลง ด้วยการยึดมั่น "คำๆ นั้น" ตลอดระยะเวลาหนึ่งปี ความเรียบง่ายของการค้นพบพระคำของพระเจ้าซึ่งมีมาถึงเรา จะสร้างผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิต ความยุ่งเหยิงและซับซ้อน นำไปสู่การผลัดวันประกันพรุ่ง และความเจ็บป่วย ในขณะที่ความเรียบง่าย และการเพ่งความสนใจ นำไปสู่ความสำเร็จและความเข้าใจ ในบทใคร่ครวญ 4 วันนี้ จะแสดงให้คุณเห็น ทางลัดที่จะนำไปสู่ความเข้าใจในหลักสำคัญในการเพ่งความสนใจใน พระคำที่พระเจ้ามีมาถึงคุณ ตลอดระยะเวลาหนึ่งปี

ผู้เผยแพร่

ขอขอบคุณ คุณจอห์น กอร์ดอน คุณแดน บริททัน และ คุณจิมมี เพจ ผู้เขียนแผนการอ่านนี้ ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.getoneword.com

เกี่ยวกับผู้เผยแพร่

มากกว่า 750000 คนที่อ่านจบแล้ว