การอดอาหารอธิษฐาน 21 วัน

การอดอาหารอธิษฐาน 21 วัน

21 วัน

เริ่มต้นปีใหม่ของคุณด้วยการจดจ่อต่อวินัยในการอดอาหารอธิษฐาน แผนการอ่านนี้ประกอบด้วยข้อพระคัมภีร์หลายตอนเกี่ยวกับการอดอาหารอธิษฐาน และอื่นๆ ที่หนุนใจให้สะท้อนถึงพระเจ้า และความใกล้ชิดสนิทสนมกับพระองค์ ใน 21 วันนี้ คุณจะได้รับข้อพระคัมภีร์ประจำวัน บทสรุปการเฝ้าเดี่ยว คำถามเพื่อสะท้อนความคิด และสิ่งทีควรจดจ่อในการอธิษฐาน

ผู้เผยแพร่

เราขอขอบคุณ LifeChurch.tv สำหรับความเอื้อเฟื้อในการนำเสนอแผนการอ่านพระคัมภีร์เพื่อการอดอาหารอธิษฐานใน 21 วัน เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ LifeChurch.tv โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.lifechurch.tv

เกี่ยวกับผู้เผยแพร่

มากกว่า 500000 คนที่อ่านจบแล้ว