ข้อมูลแผนการอ่าน

ได้รับพระพรตัวอย่าง

Blessed

วันที่ 1 จาก 7

"สรรเสริญพระเจ้า"สรรเสริญพระเจ้า! ภายในคำ 3 คำนี้เป็นคำที่เป็นต้นกำเนิดของพลังและเป็นรากฐานของการมีชีวิตแห่งพระพร เริ่มต้นด้วยการรู้จักว่าพระเจ้าคือผู้ใด และสรรเสริญพระองค์การสรรเสริญมักจะเป็นจุดเริ่มต้น  มันหมายถึงการขอบพระคุณ - เป็นเหตุผลที่เราขอบพระคุณก่อนรับประทานอาหาร และก่อนเริ่มต้นคริสตจักรด้วยบทเพลงแห่งการสรรเสริญ  พระเยซูเริ่มต้นขอบคุณพระเจ้า ก่อนที่ลาซารัสจะเป็นขึ้น จากความตาย และโมเสสก็สรรเสริญพระเจ้า ก่อนที่เขาจะแยกทะเลแดง ธรรมชาติของมนุษย์ชอบที่จะรอจนกระทั่งได้รับคำตอบ แต่พระพรนั้นเริ่มต้นด้วยการสรรเสริญ พระคำของพระเจ้าบอกกับเราว่า "จงเข้าประตูของพระองค์ด้วยการโมทนา จะเข้าบริเวณพระนิเวศน์ของพระองค์ด้วยการสรรเสริญ" (สดุดี100:4) การสรรเสริญพระเจ้า ไม่ได้จำกัดเพียงแค่การร้องเพลงครั้งละไม่กี่เพลงสัปดาห์ละครั้งในการประชุมนมัสการที่คริสตจักร การนมัสการเป็นวิถีชีวิต ซึ่งโอบล้อมในทุกมิติของชีวิตคุณสามารถสรรเสริญพระเจ้าได้ในชั่วโมงไหนก็ได้ของวัน ตลอด 7 วันใน 1 สัปดาห์ - ในรถ ขณะอาบน้ำ หรือในช่วงกลางคืน มันไม่ได้เกี่ยวกับการร้องเพลงชีวิตคริสเตียนบางเพลงอย่างเฉพาะเจาะจง หรือท่องจำคำอธิษฐาน - แต่มันเป็นความสัมพันธ์กับพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ ผู้ทรงรัก และห่วงใยคุณ ผู้คนมีความคิดที่แตกต่างกันว่าพระเจ้าทรงเป็นอย่างไร และพวกเขาสื่อสารกับพระองค์ตามการรับรู้ของเขาเอง ผู้ที่คิดว่าพระเจ้าทรงเข้มงวดและเคร่งครัด ก็จะเว้นระยะห่างกับพระองค์ บางคนที่รู้จักพระเจ้าอย่างเป็นทางการ และมีพิธีรีตอง ก็จะเข้าหาพระองค์ในรูปแบบนั้น ขณะที่บางคนที่รู้จักพระองค์ในฐานะพระบิดาหรือเพื่อน

ก็จะเพลิดเพลินกับพระพรของความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับพระองค์ - ซึ่งเป็นจุดที่ทำให้คุณสามารถร้องหาพระองค์ได้ในทุกเวลา ไม่ว่าคุณตกอยู่ในสถานการณ์แบบใด คุณไม่ได้อยู่เพียงลำพังสถานการณ์อาจเริ่มพลิกผัน เมื่อคุณเริ่มต้นสรรเสริญพระเจ้า การสรรเสริญไม่เพียงแค่ทำให้คุณจดจ่ออยู่ที่พระองค์ แต่ยังเป็นเหตุให้คุณมองเห็นสิ่งต่าง ๆ จากมุมมองใหม่การสรรเสริญพระเจ้า เป็นมากกว่าแค่พิธีกรรม หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว มันเป็นวิถีชีิวิตแห่งการนมัสการพระเจ้า - ช่วยให้คุณจดจ่ออยู่กับพระองค์ และช่วยเปลี่ยนแปลงมุมมองของคุณต่อสถานการณ์ต่าง ๆ รอบตัว ดังนั้นแล้ว วันนี้ จงออกไปตามการทรงเรียกของพระเจ้า ด้วยการประกาศที่เปรียบเสมือนรากฐานของคุณว่า:"สรรเสริญพระเจ้า!"

ข้อพระคัมภีร์

เกี่ยวกับแผนฯ

Blessed

คุณจะดำเนินชีวิตที่ได้รับพระพรได้อย่างไร? ผมเชื่อว่า มนุษย์ทุกคนนั้นรอคอย และแสวงหาคำตอบนี้ ท่ามกลางความหลากหลายที่เต็มไปด้วยสีสันของบุคคลในพระคัมภีร์ มีบุคคลหนึ่งที่ผมชื่นชมอย่างยิ่ง ชื่อของเขาไม่ได้ถูกบันทึกไว้ แต่เขาด...

More

เราขอขอบคุณไบรอัน ฮูสตัน และฮิลล์ซองที่ได้เตรียมแผนการอ่านนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม: http://BrianCHouston.com

YouVersion ใช้คุกกี้สำหรับการปรับแต่งการใช้งาน และประสบการณ์ของคุณ การที่คุณได้ใช้เว็บไซต์ของเรา ถือเป็นการที่คุณยอมรับวัตถุประสงค์ของการใช้คุกกี้ ซึ่งมีคำอธิบายอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา